Ciało abpa Życińskiego będzie wystawione w Tarnowie
access_time 2011-02-12 14:54:49
Trumna z ciałem zmarłego w czwartek abpa Józefa Życińskiego w drodze z Rzymu do Lublina zatrzyma się w Tarnowie we wtorek 15 lutego. O godz. 18.00 w katedrze zostanie odprawiona Msza żałobna pod przewodnictwem bpa Wiktora Skworca. W środę 16 lutego kondukt żałobny przejdzie przez stare miasto. Przeczytaj komunikat Biskupa Tarnowskiego w związku ze śmiercią Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego.


Ordynariusz diecezji tarnowskiej, bp Wiktor Skworc zwrócił się z prośbą do biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej Mieczysława Cisły, aby kondukt żałobny z ciałem byłego biskupa tarnowskiego zatrzymał się w Tarnowie.

Uroczystości odbędą się 15 lutego, tj. w najbliższy wtorek w tarnowskiej katedrze, do której w godzinach popołudniowych zostanie przywieziona trumna z ciałem śp. arcybiskupa Józefa Życińskiego. A o godz. 18.00 zostanie odprawiona za Zmarłego Msza żałobna. Po Mszy św., aż do godziny 22.00, będzie czas na modlitewne czuwanie przy trumnie śp. abp. Józefa. Rano, w środę 16 lutego, trumna z ciałem śp. arcybiskupa Józefa zostanie przewieziona do Lublina, gdzie w sobotę, 19 lutego o godz. 11.00, w Archikatedrze Lubelskiej będzie celebrowana liturgia pogrzebowa. Zmarły Arcybiskup zostanie pochowany w krypcie Archikatedry Lubelskiej.

W najbliższą środę, tj. 16 lutego, o godzinie 8.00, odprawiona zostanie ostatnia w Tarnowie, msza święta w intencji zmarłego. Zaraz po niej kondukt żałobny przejedzie przez stare miasto - z tarnowskiej Katedry do ulicy Lwowskiej. Na tym odcinku tarnowianie będą mu mogli towarzyszyć.

Metropolita lubelski zmarł nagle w Rzymie. Przyczyną śmierci był zawał serca. Miał 62 lata.

JÓZEF ŻYCIŃSKI urodził się w Nowej Wsi koło Piotrkowa Trybunalskiego. W 1972 r. po ukończeniu studiów w Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie przyjął święcenia kapłańskie. W 1976 r. na Wydziale Teologicznym w Krakowie uzyskał stopień naukowy doktora teologii. Drugi stopień doktora, tym razem filozofii, uzyskał na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Habilitował się w roku 1980 na podstawie pracy: Prostota i dyskonfirmowalność jako kryteria heurystyczne w kosmologii relatywistycznej.

W latach 1982-1985 pełnił funkcję prodziekana, a od 1988 do 1990 dziekana Wydziału Filozoficznego tej uczelni. Jest inicjatorem serii zeszytów Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, wydawanych przez PAT, edycji angielskiej Philosophy in Science wydawanej przez PAT, Obserwatorium Watykańskie i Uniwersytet w Tucson, oraz serii wydawniczej Philosophy in Science Library, poświęconej problematyce interdyscyplinarnej, wydawanej przez przy współpracy Obserwatorium Watykańskim.

Od 4.11.1990 r. do 14.06.1997 r. był biskupem tarnowskim. Założył m.in. rozgłośnię diecezji tarnowsiej Radio Dobra Nowina - obecnie Radio RDN Małopolska i wydawnictwo diecezji tarnowskiej "Biblos".


Komunikat Biskupa Tarnowskiego w związku ze śmiercią Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego

„Panie, w proch każesz powracać śmiertelnym, i mówisz: wracajcie synowie ludzcy. Porywasz ich, stają się jak sen poranny, jak trawa, która rośnie. Rankiem kwitnie i jest zielona, wieczorem więdnie i usycha” (Ps 90, 3.5-6).

Słowa Psalmisty odczytujemy z bólem i głębokim smutkiem na wieść o śmierci Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego. Dnia 10 lutego br. w Rzymie odszedł do wieczności, w 63 roku życia, gorliwy pasterz owczarni Pana, całkowicie oddany głoszeniu ewangelicznej prawdy, znaczący budowniczy mostów między wiarą i nauką.

W 1990 roku Ojciec Święty Jan Paweł II powołał go do godności biskupiej, powierzając jego pasterskiej trosce diecezję tarnowską. Urząd Biskupa Tarnowskiego pełnił od 4 listopada 1990 r. do 14 czerwca 1997r., kiedy to został mianowany Arcybiskupem Metropolitą Lubelskim.

Śp. arcybiskup Józef był człowiekiem niezwykłej pracowitości, pełniącym z oddaniem i poświęceniem zarówno swoją posługę profesorską jak i misję pasterską. Starał się odczytywać znaki czasu i przyjmować wszystkie płynące z nich wyzwania, aby jak najskuteczniej służyć Bogu i Kościołowi.

Jako Biskup Tarnowski prowadził diecezjan tarnowskich w trudnych czasach transformacji ustrojowej; a wykorzystując istniejące możliwości podjął wiele inicjatyw, które w tamtym czasie nie były wcale tak oczywiste, jak się dzisiaj wydaje: założył diecezjalne radio Dobra Nowina, dziś RDN Małopolska; wydawnictwo „Biblos”, cieszące się opinią wydającego pozycje wartościowe teologicznie i duszpastersko; wprowadził do diecezji opiniotwórczy tygodnik katolicki, Gość Niedzielny. Wreszcie, wypełniając zalecenia wizytacji apostolskiej w WSD w Tarnowie, podjął decyzję o budowie nowego domu alumna i rozpoczął dzieło rozbudowy Seminarium Duchownego.

Nade wszystko zaś w latach pasterzowania wznosił z prezbiterami, osobami konsekrowanymi i wiernymi świeckimi Kościół żywy, wizytował i przynaglał diecezjan do angażowania się w dzieło ewangelizacji i podejmowania odpowiedzialności za Kościół. Parafialne Rady Duszpasterskie, wybory do nich; nadzwyczajni szafarze Komunii św., to inicjatywy tworzące do dziś historię rzeczywistości eklezjalnej, której na imię diecezja tarnowska, świętująca swój jubileusz, w który wpisuje się nagła śmierć biskupa, będącego przez siedem lat jej pasterzem.

Krótka, bo ponad siedmioletnia posługa biskupa Józefa w Tarnowie, a także całe Jego kapłańskie życie oddawane w ofiarnej służbie Bogu i drugiemu człowiekowi są wymownym znakiem Bożego błogosławieństwa – znakiem dobrego Boga, który przez wybranych ludzi dokonuje wielkich dzieł w świecie i daje nam dowody swojej troski i miłości.

W duchu chrześcijańskiej wdzięczności pragniemy złożyć Bogu hołd dziękczynienia za dar owocnego życia śp. arcybiskupa Józefa. Jako wspólnota Kościoła tarnowskiego pragniemy otoczyć gorącą modlitwą byłego jej Pasterza, powierzając Jego duszę miłosiernemu Bogu. Zachęcam wszystkich diecezjan do indywidualnej i wspólnotowej modlitwy za śp. arcybiskupa Józefa. Zaś 15 lutego, tj. w najbliższy wtorek, zapraszam wszystkich do tarnowskiej katedry, do której w godzinach popołudniowych zostanie przywieziona trumna z ciałem śp. arcybiskupa Józefa Życińskiego. A o godz. 18.00 zostanie odprawiona za Zmarłego Msza żałobna. Do jej koncelebrowania zapraszam duchowieństwo diecezji tarnowskiej, księży dziekanów, a szczególnie tych kapłanów, którzy przez posługę śp. arcybiskupa Józefa przyjęli świecenia kapłańskie, a do udziału szczególnie mieszkańców Tarnowa. Będzie ją transmitować dla wszystkich diecezjan nasze radio RDN Małopolska.

W godzinie tej Eucharystii zachęcam diecezjan do łączności, duchowej, ze wspólnotą modlącego się Kościoła za swojego zmarłego Pasterza. Po Mszy św., aż do godziny 22.00, będzie czas na modlitewne czuwanie przy trumnie śp. abp. Józefa.

Rano, w środę 16 lutego, trumna z ciałem śp. arcybiskupa Józefa zostanie przewieziona do Lublina, gdzie w sobotę, 19 lutego o godz. 11.00, w Archikatedrze Lubelskiej będzie celebrowana liturgia pogrzebowa. Zmarły Arcybiskup zostanie pochowany w krypcie Archikatedry Lubelskiej.

Drodzy Diecezjanie!
Bóg, w swoim niezmierzonym miłosierdziu daje nam ciągle znaki przypominające o właściwym sensie ludzkiego życia. Takim wymownym znakiem dla nas, jako wspólnoty Kościoła w drodze, jest śmierć arcybiskupa Józefa. Albowiem – jak pisał poeta – ona życia nie targa, lecz je uwydatnia. Niech zatem świadectwo życia abp. Józefa, podkreślone przez jego nagłą paschę, otworzy nasze serca dla Boga, na działanie Jego uświęcającej i przemieniającej życie łaski, tak, abyśmy u kresu naszego życia zasłużyli na oglądanie Boga twarzą w twarz.

Wszystkim, którzy będą uczestniczyć w tarnowskich uroczystościach żałobnych, z serca błogosławię!

† Wiktor Skworc
BISKUP TARNOWSKI

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A