Młodzi samorządowcy poparli kandydata na prezydenta miasta
access_time 2010-11-18 17:04:28
Trzech dotychczasowych przewodniczących Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie napisało list otwarty do prezydenta miasta, Ryszarda Ścigały.


Piastowanie funkcji Przewodniczącego MRM zobowiązywało nas do współpracy zarówno z Panem jak i Radnymi Rady Miejskiej, również tymi, którzy ubiegają się o mandat zaufania w nadchodzących wyborach. Za tą współpracę i wysoki jej poziom – z całego serca dziękujemy - możemy przeczytać w liście.

Młodzi postanowili również poprzeć kandydaturę Ryszarda Ścigały w nadchodzących wyborach na stanowisko Prezydenta Tarnowa. Ryszard Ścigała jest skutecznym prezydentem miasta, „uruchomił Tarnów”, dlatego popierając jego kandydaturę, zwracamy się jednocześnie z apelem do wszystkich mieszkańców o oddanie głosu na Ryszarda Ścigałę – mówi Mateusz Trytek – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie.

Ponadto, utworzony został Młodzieżowy Komitet Poparcia Ryszarda Ścigały, w skład którego weszli: Krzysztof Potok - Przewodniczący I LO, Joanna Wenc – Przewodnicząca Zespołu Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych, Kamil Paśnik – Przewodniczący Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych; reprezentanci młodzieżowych środowisk twórczych – zespół Mango Collectiv, Innowacyjny Ośrodek Twórczy Ether; przedstawicielka studentów – Katarzyna Balcerek – Przewodnicząca Samorządu WSB – NLU w Tarnowie, do komitetu poparcia dołączyli również przedstawiciele młodzieżowych samorządów lokalnych goszczący w Tarnowie podczas I Ogólnopolskiego Forum Młodych Samorządowców: Prezes Parlamentu Młodzieży Wrocławia, Grzegorz Kalinowski, b. Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gliwicach, Prezes Fundacji Dom Inicjatyw Obywatelskich - Petros Tovmasyan oraz Sylwester Perowicz, b. Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin. Naturalnym jest poparcie Jakuba Kozioła, Michała Sabata i Mateusza Trytka – dotychczasowych Przewodniczących MRM w Tarnowie.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A