Koniec Rady Miejskiej w Tarnowie
access_time 2010-11-17 17:31:32
Zakończyła się piąta kadencja Rady Miejskiej w Tarnowie. Po 56 sesjach, setek godzin posiedzeń komisji i przyjęciu 720 uchwał - dwudziestu pięciu rajców kończy swoją pracę dla miasta. Co mówią o swojej kadencji?


25 osobowy skład Rady Miejskiej w Tarnowie to ludzie o różnym wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, zainteresowaniach, charakterach i poglądach politycznych. Według byłego już przewodniczącego Ryszarda Żądło jedynie 30 procent składu procent to osoby aktywne i kreatywne. Jak twierdzi: - Sporo zależy tu od charakteru radnego, od jego chęci i możliwości działania na rzecz środowiska lokalnego, od wiedzy czy zainteresowań, by potem to wszystko przekładać na zaangażowanie w pracę rady.

Oglądając obrady Rady Miejskiej, można odnieść wrażenie, że czasami na drugi plan schodziło dobro miasta i współpraca ponad podziałami, górę brała polityczna przynależność. - Samorząd jest miejscem, w którym tej polityki być nie powinno. Każdy radny ma obowiązek współpracować dla dobra miasta. To wynika z zapisu w ustawie - uważa Jakub Kwaśny, były radny piątek kadencji, obecnie kandydat na radnego i prezydenta miasta.

W ciągu ostatnich czterech lat odbyło się 56 sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, w tym rekordowe trwające ponad 12 godzin, setki godzin spotkań i obrad jedenastu komisji stałych oraz doraźnych, czego efektem jest przyjętych 720 uchwał stanowiących prawo lokalne.

Zdecydowana większość uchwał dotyczyła inwestycji związanych z miejskimi drogami, siedzibami instytucji kultury, zwiększeniem bazy sportowej, remontami w szkołach. Radni decydowali też o zmianach wysokości podatków i innych opłat ponoszonych przez tarnowian, ustalali limit punktów sprzedaży alkoholów, liczbę taksówek, rozwiązywali lub powoływali nowe szkoły, nadawali nazwy ulicom.

Wielu radnych minionej kadencji ponownie ubiega się o mandat radnego. W niedzielę ocenimy ich pracę. Poznaj wszystkich kandydatów w serwisie wyborczym Wybory do Rady Miejskiej 2010Więcej o zakończonej piątej kadencji Rady Miejskiej w bieżącym wydaniu tygodnika TEMI

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A