Zakup klimatyzowanych autobusów nie wpłynie na podwyżkę cen biletów
access_time 2010-08-18 14:38:10
Lada chwila w Tarnowie pojawią się nowe autobusy wyposażone w urządzenia klimatyzacyjne. Ich zakup realizuje właśnie miejscowe MPK. Osiem dodatkowych aut zdecydowanie poprawi komfort jazdy po mieście. Co cieszy – nowoczesny tabor nie wpłynie na wzrost cen biletów w Tarnowie.

Ostatnia podwyżka cen biletów została wprowadzona uchwałą Rady Miejskiej 20 grudnia 2008 roku. Od tego czasu nie uległy zmianie ceny żadnych biletów w komunikacji miejskiej w Tarnowie tj. biletów jednorazowych oraz biletów okresowych. W tym okresie zostały natomiast wprowadzone dodatkowe uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla osób które oddają honorowo krew.

W najbliższym czasie Zarząd Komunikacji Miejskiej nie planuje zmiany taryfy przewozowej, a co za tym idzie podwyżek cen biletów. Zakup przez miejskiego przewoźnika zapowiadanych nowych autobusów z dodatkowym wyposażeniem w urządzenia klimatyzacyjne jest realizowany w dużej mierze ze środków unijnych, a więc nie może w znaczący sposób wpłynąć na koszty obsługi linii miejskich realizowanych przez MPK. Zarząd Komunikacji Miejskiej realizując zadanie własne Gminy Miasta Tarnowa tj. zapewnienie przewozów na tym terenie, ma podpisane umowy z przewoźnikami, w których ujęte są kwestie rozliczeń za wykonane usługi do końca 2011 roku. Jest rzeczą oczywistą, że w umowach takich ujęte są podwyżki wynagrodzenia dla przewoźnika, za tzw. wozokilometr w związku z coroczną inflacją ogłaszaną w odpowiednich dziennikach urzędowych lub innymi okolicznościami, których nie można przewidzieć w momencie podpisania umowy np. podwyżką VAT, niespodziewaną podwyżką cen paliw itp.

Tak więc zakup klimatyzowanych autobusów oraz ich obsługa, nie może być argumentem do podwyższania cen biletów. Jeżeli w przyszłych latach nastąpiłoby drastyczne podwyższenie cen za usługę przewozową to niewykluczone, że należałoby wtedy zastanowić nad wprowadzeniem korekty ceny biletów w komunikacji miejskiej lub rekompensować tę podwyżkę wynagrodzenia dla przewoźnika poprzez zwiększenie dotacji z budżetu miasta.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A