Miasto nabyło obiekty Unii Tarnów
access_time 2010-08-06 16:59:05
W wyniku podpisania umowy pomiędzy klubem sportowym ZKS Unia Tarnów, Stowarzyszeniem ZKS Unia Tarnów oraz tarnowskim magistratem, obiekty sportowe i rekreacyjne należące dotąd do Unii Tarnów przeszły w ręce Gminy Miasta Tarnowa. Dokona się w ten sposób oddłużenie klubu, który - w nowej formule działalności - prowadzić będzie działalność sportową. Przejęte przez Miasto obiekty rekreacyjne będą zaś służyć wszystkim mieszkańcom.

Głównym partnerem w negocjacjach były dla Miasta Azoty Tarnów, które wspólnie z Prezydentem Tarnowa podjęły inicjatywę pilnego rozwiązania problemu Stowarzyszenia ZKS Unia i obiektów sportowych. - Uważam, że na tej transakcji skorzystają obie strony. Dla ZKS-u to szansa wyjścia na prostą, pozbycia się ciążącego zadłużenia i rozwoju tarnowskiego sportu – mówi Prezydent Ryszard Ścigała. - Jestem zadowolony z tej umowy – mówi Prezes Zarządu Azotów Tarnów Jerzy Marciniak. - Sport dla nas, jako Zakładów Azotowych, jak również dla miasta, odgrywa dużą rolę. Dotyczy to zwłaszcza sportu młodzieżowego. Wymyśliliśmy wspólnie taką formułę, która pozwoli na uprawianie sportu, również wyczynowego – dodaje Jerzy Marciniak.

W myśl porozumienia osiągniętego na drodze żmudnych negocjacji ZKS Unia Tarnów zachował około 25% swojego dotychczasowego majątku. W rękach klubu pozostają boiska treningowe i niewielki hotel. Gmina Miasta Tarnowa zakupiła halę sportową „Jaskółka”, tereny wokół niej i boisko lekkoatletyczne za ceny zgodne z wartością tych obiektów oszacowaną przez rzeczoznawców. Mościcka pływalnia i sąsiadujące z nią tereny zostały przejęte na zasadzie darowizny. Na cel przejęcia majątku ZKS Unii Tarnów Gmina Miasta Tarnowa przeznaczyła 7 milionów złotych.

W ostatnim roku Urząd Miasta Tarnowa, który dzierżawił krytą pływalnię i otwarty basen w Mościcach, na prace konieczne do uruchomienia tych obiektów wydał około 250 tysięcy złotych. Dzięki przejęciu majątku ZKS Unii Tarnów Miasto, będące teraz ich właścicielem obiektów i będzie mogło przeprowadzić ich remonty zakrojone na szerszą skalę.

Jak mówi Prezydent Ryszard Ścigała, chcemy zachować dotychczasowy, sportowo-rekreacyjny charakter majątku.


Info: Urząd Miasta Tarnowa


Historia Zakładowego Klubu Sportowego UNIA

Klub Sportowy Unia Tarnów jest chlubnym kontynuatorem tradycji sportowych zapoczątkowanych w 1928 roku przez Towarzystwo Sportowe „Mościce”. W 1950 roku TS „Mościce” przemianowano na ZKS Unia. Pod koniec lat siedemdziesiątych działało w klubie aż 9 sekcji wyczynowych: koszykówki kobiet i mężczyzn, piłki ręcznej kobiet i mężczyzn, lekkiej atletyki, piłki nożnej, piłki siatkowej mężczyzn, pływania oraz żużlowa.

Największe sukcesy notowała sekcja żużlowa zdobywając kilka medali na arenie krajowej z tytułem Indywidualnego Mistrza Polski Zygmunta Pytka w 1967 roku. Ponadto na arenie krajowej i międzynarodowej w latach 70-tych ubiegłego wieku liczyły się tarnowskie pływaczki. W rozgrywkach II-ligowych w różnych okresach występowali koszykarze, futboliści, piłkarze ręczni i piłkarki ręczne, siatkarze oraz lekkoatleci.

Dzięki tarnowskim Azotom w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych minionego wieku w Mościcach wybudowano imponujący kompleks sportowy z krytą pływalnią, halą sportową, stadionem lekkoatletycznym oraz krytą halą lodowiska. Zmodernizowano również główny stadion piłkarsko-żużlowy. Na początku lat 70-tych otrzymał on sztuczne oświetlenie, a następnie nową trybunę. Obiekty sportowe Unii otrzymały w 1976 roku najwyższą ocenę w województwie krakowskim i jedną z najlepszych w kraju. Do 1991 roku klub Unia Tarnów należał do Zakładów Azotowych. W 1991 roku w klubie działało 6 sekcji: dwie pierwszoligowe – żużlowa i piłki ręcznej męskiej, występująca w II lidze koszykarska oraz III-ligowa piłkarska, a także działające jedynie w sporcie młodzieżowym: lekkoatletyczna i pływania.

Po przemianach ustrojowych Azoty jako dotychczasowy właściciel klubu, wkroczyły na drogę restrukturyzacji, która dostosowała przedsiębiorstwo do wymogów gospodarki rynkowej. Zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa wymusiły bolesne zmiany w sferze działalności jednostek organizacyjnych, które z produkcją nie miały nic wspólnego. Rozpoczęto więc proces oddzielania działalności produkcyjnej od pozostałej.

W marcu 1991 roku podpisana została umowa na czas nieokreślony między Zakładami Azotowymi, a Zakładowym Klubem Sportowym Unia w myśl, której Azoty przekazały w bezpłatne użytkowanie (tzw. użyczenie) obiekty sportowe, środki trwałe i ponadto nieodpłatnie środki nietrwałe znajdujące się w przekazanych obiektach. Umowa zobowiązała Unię do udostępniania obiektów sportowych Zakładom, a także do reklamowania wyrobów fabrycznych na obiektach sportowych i ubiorach zawodników.

Rok 1994 zapisał się w kronikach jako jeden z najbardziej udanych w historii klubu. Żużlowcy, głównie siłą swoich wychowanków zdobyli pierwszy w historii, srebrny medal Drużynowych Mistrzostw Polski. Największy jak do tej pory sukces odnotowali również piłkarze nożni. Po raz piąty w historii sekcji awansowali do II ligi i nieprzerwanie występowali w niej do 1999 roku. Wcześniej, bo w 1991 roku na krótko do ekstraklasy awansowali piłkarze ręczni.

W marcu 1997 roku do ekstraklasy awansowali koszykarze. Była to kolejna sekcja tarnowskiej Unii, po żużlowej oraz piłkarzy i piłkarek ręcznych, która zaznała smaku rywalizacji na najwyższym poziomie. W 1999 roku koszykarze zakończyli rozgrywki ligowe na 6 pozycji i tym samym zakwalifikowali się do prestiżowych rozgrywek międzynarodowych o Puchar Koraca. Wspaniałe widowiska i pełne trybuny w hali „Jaskółka” dowiodły, że w Tarnowie jest zapotrzebowanie na koszykówkę.

Pod koniec minionej dekady i na początku obecnej sytuacja finansowa Stowarzyszenia ZKS Unia stała się dramatyczna. Rozpoczęto wówczas proces reanimacji klubu z ponad 80-letnią tradycją, w który zaangażowały się Zakłady Azotowe. W styczniu 2000 roku utworzono Sportową Spółkę Akcyjną sekcji koszykarskiej. Była to pierwsza wydzielona z Klubu spółka sportowa. Kolejną sekcją, która uzyskała autonomię była sekcja żużlowa. Pod koniec 2001 roku powstało Tarnowskie Towarzystwo Żużlowe z zadaniem wspomagania sekcji żużlowej w zdobywaniu środków finansowych. W 2003 roku powstała Żużlowa Sportowa Spółka Akcyjna „Unia Tarnów”, a żużlowcy powrócili do ekstraklasy zdobywając w latach 2004 i 2005 tytuły Drużynowych Mistrzów Polski. Wraz z sukcesami sportowymi dokonano zmian na stadionie piłkarsko-żużlowym. W wyniku ponad dwuletnich przygotowań zakończonych przeprowadzeniem tzw. operacji stadionowej, właścicielem obiektu stała się Gmina Miasta Tarnowa, a użytkownikami stadionu na zasadzie dzierżawy żużlowcy oraz piłkarze nożni Unii. Wielkiego wysiłku wymagało także odtworzenie i przywrócenie oświetlenia stadionu. Dzięki temu tysiące kibiców speedway’a cieszyło się z sukcesów żużlowców „jaskółek” – jak przed laty - w blasku jupiterów.

W dalszym ciągu w ZKS Unia pozostawały sekcje piłki nożnej i piłki ręcznej mężczyzn oraz młodzieżowe piłki nożnej, koszykówki, pływania oraz lekkoatletyki. Przysłowiowe światełko w tunelu zaświeciło sekcji piłkarskiej, gdy w 2003 roku powstało Tarnowskie Towarzystwo Piłkarskie. Jego głównym celem jest wspieranie rozwoju piłki nożnej w Tarnowie oraz pozyskiwanie środków finansowych dla futbolu. Głównym reklamodawcą i sponsorem klubu pozostawały do tej pory Azoty Tarnów. Sekcja piłki ręcznej dodatkowo posiada drobniejszych sponsorów. Właśnie rozpoczęło działalność powołane w lipcu b.r. Tarnowskie Towarzystwo Piłki Ręcznej. Jego cele są identyczne jak powołanego siedem lat wcześniej TTP, które wspiera tarnowski futbol. Dziś, po kilku latach funkcjonowania towarzystwa piłkarskiego okazuje się, że jest to słuszna forma wspierania sportu. Natomiast kończy się bezpowrotnie era Unii Tarnów jako klubu wielosekcyjnego. Ta koncepcja działalności klubów sportowych nie wytrzymała próby czasu, zresztą nie tylko w naszym mieście.


Tekst: Robert Lichwał, Rzecznik Azotów Tarnów

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A