Miejskie podatki lekko w górę
access_time 2010-09-22 19:18:15
O około 2,6% wzrosną w przyszłym roku stawki podatków od nieruchomości w Tarnowie. Wzrost ten jest równy wzrostowi stawek maksymalnych ogłoszonych przez ministra finansów i jest porównywalny ze wzrostem dokonanym w roku poprzednim. Do budżetu miasta z tego tytułu wpłynie około 1,1 miliona złotych więcej.

Wzrost stawek o proponowaną wartość to konsekwencja prowadzonej polityki mającej na celu stały stopniowy wzrost stawek podatkowych o wartość nie przekraczającą poziomu inflacji, ale równocześnie zapewniającą zwiększenie wpływów do budżetu miasta na poziomie umożliwiającym realizację zaplanowanych inwestycji. Należy podkreślić, że na rok 2011 przypadają największe obciążenia finansowe z tytułu inwestycji objętych wieloletnim planem inwestycyjnym obejmującym lata 2008-2013.

Przy konstrukcji stawek podatkowych na rok 2011 przyjęto następujące założenia:

 • mieszkańcy Tarnowa, nie prowadzący działalności gospodarczej nie zostaną objęci podwyżką stawki od metra kwadratowego gruntu, która pozostanie na tym samym poziomie co w 2010 r. Natomiast wzrost stawki od metra kwadratowego budynku mieszkalnego zaplanowano na 0,01 zł.
 • dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zaproponowano następujący wzrost stawek:
  • od metra kwadratowego budynku o 0,48 zł,
  • od metra kwadratowego budynku zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym o 0,21 zł.,
  • od metra kwadratowego budynku zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych o 0,11 zł.,
  • od metra kwadratowego gruntu o 0,02 zł.,
 • dla budynków pozostałych podniesiono stawkę o 0,09 zł.

Generalną zasadą, którą kierowano się przy ustalaniu nowych stawek podatkowych był ich wzrost o około 2,6 % korygowany koniecznością zaokrąglenia stawek podatkowych do pełnych dziesiątek groszy. Wzrost ten utrzymujący się na poziomie wzrostu inflacji zapewni miastu w 2011 r. większe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, a równocześnie nie powinien spowodować zbyt wielkiego wzrostu obciążenia dla podatników w szczególności nie prowadzących działalności gospodarczej.

- Wzrost ten zapewni miastu w przyszłym roku większe wpływy, a nie powinien spowodować wielkiego obciążenia dla podatników. Stawki obowiązujące w Tarnowie są niższe niż w większości miast o porównywalnej wielkości - mówi Dorota Kunc-Pławecka, rzecznik Urzędu Miasta Tarnowa.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A