"Człowiek w zdrowiu i chorobie" w tarnowskim PWSZ
access_time 2010-09-09 13:17:27
Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie organizuje w dniach 17 i 18 września 2010 roku II Konferencję Naukową pod hasłem “Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja”.


Jakość życia człowieka uzależniona jest – między innymi – od świadomości swojego stanu zdrowia. Realizując prozdrowotny styl życia zwiększamy swoje szanse efektywnego funkcjonowania oraz unikania chorób. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ważna jest kwalifikowana pomoc kompetentnych specjalistów, których działania powinny wynikać z ugruntowanej wiedzy. Umiejętność racjonalnego działania możemy rozwijać uczestnicząc w spotkaniach, których główną ideą jest wymiana myśli naukowych.

Komitet Honorowy
Prof. dr hab. Stanisław Komornicki – Rektor PWSZ w Tarnowie
Ks. bp. dr Wiktor Skworc – Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej
Mgr Roman Ciepiela – V-ce Marszałek Województwa Małopolskiego
Dr inż. Ryszard Ścigała – Prezydent Miasta Tarnowa

Patronat
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie, Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie, Urząd Miasta Tarnowa

Głównymi sponsorami konferencji będą:
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Urząd Miasta Tarnowa, Centrum Zdrowia Tuchów, Centermed Tarnów, firma kosmetyczna Ziaja, Spółki Zakładów Azotowych, Kawiarnia Tatrzańska, Piekarnia „Anka”, firma Połoniny, Mądel-Trans, Jurajska Spółdzielnia Pracy „Myszków”


Info: Organizatorzy

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A