Ruszyła kampania „Miastu na Urodziny”
access_time 2010-04-30 13:46:40
Kampania „Miastu na Urodziny” to m.in. ludziki – magnesy w różnych częściach miasta oraz możliwość wysyłania e-kartek do znajomych.

Kampania społeczno-edukacyjna ma charakter pulsacyjny. W pierwszym etapie na terenie całego miasta pojawią się nośniki informacyjne w postaci magnesów (2000 sztuk) przedstawiające symbole kampanii – dwie budzące sympatię postaci, stworzone specjalnie na cele projektu. Na magnesach podany jest również adres internetowy strony projektu. W czasie warsztatów budowania kampanii społecznych przeprowadzonych w Pałacu Młodzieży w dniach 25-29.01.’10 powstały trzy projekty postaci, wybór pary został oparty na badaniach fokusowych przeprowadzonych na mieszkańcach Tarnowa (różne grupy wiekowe).

Drugi etap rozpocznie się wraz z uruchomieniem strony internetowej, na której dostępne będą animowane e-kartki przedstawiające Tarnów historyczny, kulturalny, obyczajowy. Podsumowaniem i zakończeniem kampanii promocyjnej będzie wystawa prac plastycznych autora projektów postaci kampanii (zwyciężył projekt Joanny Wenc, ZSE-O, radnej MRM). Kampania „Miastu na Urodziny” realizowana jest przez Tarnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pałac” we współpracy z Pałacem Młodzieży.

Jak pisze Agata Abou Dan, twórca projektu: „Kampania adresowana jest do mieszkańców Tarnowa i użytkowników Internetu. Ma na celu edukację społeczną, dostarczającą wiedzy o Tarnowie, promocję pozytywnego wizerunku miasta, uczenie szacunku dla kultury, tradycji i historii regionu oraz uzmysłowienie mieszkańcom wyjątkowości Tarnowa”.

Projekt jest dofinansowany z miejskich pieniędzy w ramach konkursu ofert na realizację zadań dla organizacji pozarządowych z zakresu promocji miasta. Dotacja z miejskich funduszy wynosi blisko 10 tysięcy złotych. To oddolna inicjatywa, wkomponowana w 680 rocznicę lokacji miasta.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A