Eksplozja demograficzna w tarnowskich przedszkolach
access_time 2010-04-30 13:28:50
W 28 miejskich i 10 niepublicznych przedszkolach brakuje około setki miejsc dla przedszkolaków. Aby zaspokoić potrzeby w tym zakresie, miasto buduje nowy, oświatowy obiekt. Wskaźnik tzw. „uprzedszkolnienia” w Tarnowie wynosi 92% i jest jednym z najwyższych w kraju. W sumie, do tarnowskich przedszkoli, od września 2010 roku, uczęszczać będzie ponad trzy i pół tysiąca dzieci.

Obowiązek uczęszczania do przedszkoli obejmuje dzieci 6 – letnie, 5-latki mają prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, ale do przedszkoli uczęszczają również 4 i 3 latki. Priorytetowo podczas rekrutacji traktowane są dzieci z upośledzeniem, osób samotnie wychowujących oraz rodziców, którzy pracują. Tarnów ma zawarte porozumienia z ościennymi gminami w kwestii wzajemnego przyjmowania dzieci do przedszkoli. Proponowane są również tzw. zajęcia alternatywne w niepublicznych punktach przedszkolnych.

Organizacja pracy w zespołach i punktach przedszkolnych

Na terenie miasta funkcjonuje jedna niepubliczna forma wychowania przedszkolnego – punkt przedszkolny obejmujący dzieci w wieku od 3 do 5 lat, realizuje zajęcia we wszystkie dni robocze w tygodniu przez cały rok szkolny. Minimalny czas pracy w zespole i punkcie przedszkolnym wynosi 3 godziny dziennie. Im liczniejsza grupa, tym czas trwania zajęć winien być dłuższy (do 4-5 godzin dziennie). Liczebność grupy (od 3- 25 dzieci) jest uzależniona od potrzeb środowiska. Warunki lokalowe (minimum 2-2,5 m2 na każde dziecko).


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A