Komunikat w sprawie spisu wyborców w drugiej turze Wyborów
access_time 2010-06-22 13:59:44
Ponowne głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w tych samych obwodach głosowania, na podstawie spisu wyborców sporządzonego na dzień 20 czerwca 2010 r.

W spisie wyborców zostaną dodatkowo umieszczone osoby, które między dniem pierwszego głosowania, a dniem ponownego głosowania ukończą 18 lat oraz osoby, które zameldują się na pobyt stały pod nowym adresem.

Wyborcy przebywający czasowo na terenie miasta Tarnowa oraz wyborcy nigdzie nie zameldowani mogą być dopisani do spisu wyborców, po złożeniu w tej sprawie wniosku, najpóźniej do 24 czerwca 2010 r.

Wyborcy, którzy chcą głosować w innym obwodzie głosowania mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Zaświadczenia są wydawane w budynku Urzędu Miasta Tarnowa, przy ul. Nowej 4 - pokój 127 (I piętro), w godzinach pracy urzędu.

O wydanie zaświadczenia należy zwrócić się najpóźniej do 2 lipca 2010 r. osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. Z zaświadczeniem można głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania zarówno w kraju jak i za granicą.


Zobacz też:

Komisje wyborcze, właściwe dla każdego obwodu na terenie miasta Tarnowa (wybory prezydenckie 2010)


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A