Ekologiczna nagroda dla powiatu tarnowskiego
access_time 2010-02-18 15:57:33
Powiat tarnowski nadal przyjazny środowisku. Samorząd otrzymał przedłużenie ważności Certyfikatu „Powiat Przyjazny Środowisku”. Podejmowane przez powiat tarnowski działania na rzecz ochrony środowiska od kilku lat są bardzo pozytywnie postrzegane w kraju i nagradzane w konkursach ekologicznych.

W rozstrzygniętej XI edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego, którego celem jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz zaangażowanie w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, powiat tarnowski ponownie znalazł się wśród nagrodzonych samorządów i firm. W Ministerstwie Środowiska, w siedzibie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska odbyło się wręczenie statuetek i dyplomów laureatom i wyróżnionym w kategoriach: Samorząd Przyjazny Środowisku i Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku. Nagrody wręczyli Andrzej Jagusiewicz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Michał Wojtczak, Senator RP, Sekretarz Narodowej Rady Ekologicznej. Podczas spotkania obecny był także Janusz Zaleski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. Nagrody - w imieniu starosty tarnowskiego - odebrał Adam Szpak, etatowy członek zarządu Powiatu Tarnowskiego.

Wieczorem wszyscy laureaci, wyróżnieni, a także przedłużający prawo do używania znaku i zaproszeni goście, przenieśli się do Hotelu Sofitel Victoria, gdzie odbyło się dalsze wręczenie nagród. Gościem honorowym Gali był Przewodniczący Narodowej Rady Ekologicznej - prof. Jerzy Buzek. Przypomnę, że powiat tarnowski został doceniony m.in. za program usuwania odpadów azbestowych, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań ekologicznych przyczyniających się do poprawy jakości środowiska naturalnego - montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła, kotłowni na biomasę. Są one zamontowane w jednostkach prowadzonych przez powiat tarnowski.

To kolejna, ekologiczna nagroda dla samorządu. Powiat był już doceniony w Narodowym Konkursie Ekologicznym przed dwoma laty i w ubiegłym roku.


Info: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A