Kursy językowe dla urzędników
access_time 2010-02-09 08:32:22
Pałac Młodzieży w Tarnowie, realizator projektu „Nauka Języków Obcych – Twoją Szansą na Sukces” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do udziału w I Edycji kursów językowych z języka angielskiego i niemieckiego. Oferta kursów adresowana jest do osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędach Administracji Publicznej na umowę o pracę i zamieszkałych na terenie Województwa Małopolskiego.

Nauka języków obcych prowadzona będzie z podziałem na grupy, zgodnie z poziomem zaawansowania: A1, A2. Osoby, które zadeklarują większy niż zerowy poziom znajomości języka wypełnią test wstępny, pozwalający na właściwe przypisanie uczestnika do grupy zajęciowej. Zajęcia prowadzone będą w Pałacu Młodzieży w Tarnowie w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu dla każdej grupy zajęciowej, przez okres pięciu miesięcy, tj. od lutego do końca czerwca 2010r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu pod adresem www.kursyjezykowe.org.pl oraz w Biurze Projektu, mieszczącym się w Pałacu Młodzieży w Tarnowie.

Efektywność nauczania i nowoczesne technologie

Zajęcia będą prowadzone w nowoczesnych laboratoriach językowych z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie środków dydaktycznych, takich jak tablice multimedialne, specjalistyczne oprogramowanie multimedialne, stanowiska wyposażone w wysokiej klasy słuchawki z mikrofonem, gwarantujące skuteczność i efektywność nauczania metody pracy, realizowane przez wysoko kwalifikowanych lektorów. Nasze laboratoria językowe oferują metody nauczania języków obcych na miarę potrzeb XXI wieku.

Sprawdź ile już umiesz i potwierdź swoje kwalifikacje

W czasie trwania kursu uczestnicy będą poddawani sprawdzianom wiedzy oraz egzaminowi próbnemu. Służą one obiektywnej ocenie czynionych postępów i pozwalają na lepsze przygotowanie do egzaminu zewnętrznego w celu uzyskania międzynarodowego certyfikatu TELC. Zajęcia uwzględniają specjalistyczny język, niezbędny podczas pełnienia czynności zawodowych na stanowiskach urzędniczych. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają słownik języka obcego, zawierający słownictwo specjalistyczne, opracowany na potrzeby kursów.

Kursy są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, toteż uczestnicy ponoszą minimalną odpłatność w wysokości 118,50 zł za cały kurs oraz egzamin zewnętrzny.Określając potrzeby i ewentualne trudności naszych uczestników związane z udziałem w zajęciach językowych, takie jak np. opieka nad dzieckiem, proponujemy zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 14 lat, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w naszej placówce. Udział dziecka naszego uczestnika w zajęciach wymaga uprzedniego zgłoszenia takiej potrzeby w Biurze Projektu i zapisania dziecka do grupy zajęciowej. Zajęcia są prowadzone nieodpłatnie w czasie pobierania nauki na kursie językowym. Ponieważ ilość miejsc w grupach dla dzieci jest ograniczona, prosimy o rozważne podejmowanie decyzji i korzystanie z tej możliwości jedynie w przypadkach koniecznych.

Info: Realizator Projektu - Pałac Młodzieży w Tarnowie

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A