VI Konferencja "Państwo w mikro- i makroskali. Złoty trójkąt: gospodarka - nauka - samorząd" (FOTO)
access_time 2010-02-27 16:49:52
Po Poznaniu i Katowicach Tarnów był gospodarzem VI Konferencji "Państwo w mikro- i makroskali. Złoty trójkąt: gospodarka - nauka - samorząd", organizowanej przez tygodnik "Computerworld". Współorganizatorem konferencji był Urząd Miasta Tarnowa, a partnerem merytorycznym Tarnowski Klaster Przemysłowy. Konferencja odbyła się 25 i 26 lutego. Przedstawiamy fotorelację z wydarzenia.

Konferencja miała na celu m.in. spotkajnie się przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, firm komunalnych oraz największych przedsiębiorstw i uczelni z kraju i zagranicy.

Wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. Michał Heller, filozof i kosmolog, laureat Nagrody Templetona.

Zorganizowana w auli Wyższego Seminarium Duchownego konferencja koncentrowała się głównie wokół współpracy między administracją publiczną, nauką a biznesem w zakresie transferu wiedzy i technologii, innowacyjności oraz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.


Zdjęcia: Jakub Kaszuba (jakub@kaszuba.pl)

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A