Do bursy międzyszkolnej dołączy Pogotowie Opiekuńcze
access_time 2010-07-05 16:03:43
W Urzędzie Miasta Tarnowa podpisano dziś umowę MRPO dotyczącą przebudowy i rozbudowy Bursy Międzyszkolnej przy ulicy Szarych Szeregów 1 na potrzeby Pogotowia Opiekuńczego.

Za kwotę ponad dwóch milionów złotych parter i pierwsze piętro budynku Bursy Międzyszkolnej przy ul. Szarych Szeregów w Tarnowie przystosowywane są do wymagań Pogotowia Opiekuńczego. Dobudowany został również nowy segment budynku. Bursa Międzyszkolna zostanie ponadto wyposażona w sprzęt niezbędny jej do wypełniania zadań opiekuńczych, resocjalizacyjnych i edukacyjnych. W przeniesionej na ul. Szarych Szeregów jednostce Pogotowia Opiekuńczego miejsce będzie mogło znaleźć 33 wychowanków, do dyspozycji których będzie również boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią.

Obecnie w części Bursy Międzyszkolnej przeznaczonej na potrzeby Pogotowia Opiekuńczego końca dobiegają prace budowlane, a przed upływem sierpnia zostanie ona w pełni wyposażona. W kwocie blisko 900 tysięcy złotych inwestycja ta pokryta zostanie ze środków Miasta Tarnowa. 1,3 miliona złotych pochodzić będzie ze środków programu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A