Spacerki historyczne po Tarnowie 2010 - "Śladami tradycji i nowoczesności"
access_time 2010-06-28 15:53:10
Tarnowskie Centrum Informacji zaprasza na spacerki historyczne po Tarnowie. W Roku Miasta Tarnowa spacerujemy "Śladami tradycji i nowoczesności" wraz z Panem mgr Kazimierzem Bańburskim, Starszym Kustoszem Muzeum Okręgowego. Każde spotkanie rozpoczynać się będzie etiudą muzyczno-literacką w wykonaniu Tarnowskiej Artystycznej Konfraterni.

Spacerki odbywać się będą co dwa tygodnie, w niedzielne popołudnia, w okresie lipiec i sierpień 2010 r. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w podanych poniżej terminach przed siedzibę Tarnowskiego Centrum Informacji - Rynek 7. Czas trwania spaceru to od 2 do 3 godzin zegarowych. Udział w spotkaniach będzie, jak zawsze, bezpłatny.

Tematy oraz terminy spacerów historycznych 2010:

4 lipca, godz 15.00 - Rozwój kanalizacji i wodociągów w Tarnowie

18 lipca, godz. 15.00 - Elektryczność i gazownictwo w Tarnowie

1 sierpnia, godz 15.00 - Komunikacja i transport w Tarnowie

15 sierpnia, godz. 15.00 - Gastronomia i hotelarstwo w Tarnowie

29 sierpnia, godz. 15.00 - Handel w Tarnowie w Tarnowie

Organizator:

Tarnowskie Centrum Informacji
Rynek 7, 33-100 Tarnów
tel.: 14/688 90 90
centrum@it.tarnow.pl
www.it.tarnow.pl

Współorganizatorzy: Tarnowska Artystyczna Konfraternia, Starostwo Powiatowe w Tarnowie


Info: Tarnowskie Centrum Informacji

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A