Przedszkola dyżurujące podczas wakacji
access_time 2010-06-28 14:24:36
Mimo trwających wakacji, część tarnowskich przedszkoli będzie sprawować opiekę nad dziećmi.

W ciągu letnich miesięcy będą pracować wyznaczone tarnowskie placówki. W lipcu dzieci będą mogły uczęszczać do przeszkoli: Nr 19 przy ul. Paderewskiego 24, Nr 12 przy ul Jasnej 6, Nr 31 przy ul. Promiennej 13 oraz Nr 33 przy ul. Topolowej 5.

Placówki, które dyżurować będą w sierpniu to: Przedszkole Publiczne Nr 17 przy ul. Kościuszki 9, Przedszkole Publiczne Nr 18 przy ul. Westerplatte 10, Przedszkole Publiczne Nr 21 przy ul. Burtniczej 11 oraz Przedszkole Publiczne Nr 26 przy ul. Bitwy o Wał Pomorski 11.

W tym roku do przedszkoli pracujących w wakacje zgłoszono łącznie ponad 900 dzieci, nad którymi opiekę sprawować będzie blisko 250 nauczycieli.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A