Skauci z Veszprem z wizytą w Tarnowie
access_time 2009-10-29 18:47:03
Skauci z Veszprem z Magyar Cserkészszövetség (Związek Skautów Węgierskich) w dniach 26-28 października przyjechali do Tarnowa do harcerzy z Hufca Tarnów Związku Harcerstwa Polskiego im. gen. Józefa Bema. Wizyta, to jest realizacją części planu tarnowskich harcerzy w ramach Roku Generała Józefa Bema.

Było to już kolejne nasze spotkanie z węgierskimi skautami z Veszprem - mówi komendant Hufca Tarnów ZHP, harcmistrz Maksym Pękosz - poprzednio przedstawiciele Magyar Cserkészszövetség z Veszprem byli w Tarnowie pod koniec 2008 roku, niestety plany ich udziału w naszych przedsięwzięciach wakacyjnych nie udały się, a sam ich przyjazd do naszego hufca możliwy jest dopiero teraz.

W ramach wizyty w Tarnowie, 20 skautów węgierskich zapoznało się przede wszystkim z tarnowskim harcerstwem, jego historią i dniem dzisiejszym oraz z celami i zasadami funkcjonowania Związku Harcerstwa Polskiego, a tarnowscy harcerze zapoznali się z organizacją węgierskich skautów, dzięki czemu możliwe będzie dalsze rozwijanie współpracy między tymi organizacjami.

- Co oczywiste pokazaliśmy skautom miejsca związane z generałem Józefem Bemem, bohaterem Polski i Węgier, który jest patronem Hufca Tarnów ZHP - mówi harcmistrz Maksym Pękosz - chcieliśmy im jednak przede wszystkim pokazać Tarnów od strony harcerskiej. Mało kto dzisiaj wie, że Tarnów był kolebką polskiego harcerstwa i właśnie te miejsca i wydarzenia związane z powstaniem harcerstwa pokazaliśmy w pierwszym rzędzie. I tak skauci zobaczyli pomnik Andrzeja Małkowskiego twórcy polskiego skautingu, miejsce powołania "Czarnej Jedynki" najstarszej tarnowskiej i jednej z najstarszych działających w Polsce drużyn harcerskich czy pomnik hm. Wincentego Muchy, komendanta tarnowskich Szarych Szeregów.

Mówi komendant Hufca Tarnow ZHP, harcmistrz Maksym Pękosz:
lub ->POBIERZ


Zwiedzając Tarnów, skauci węgierscy odwiedzili min. Muzeum Okręgowe i znajdującą się tam wystawą poświęconą sprowadzeniu do Tarnowa prochów generała Józefa Bema, tarnowską katedrę z grobowcem hetmana Jana Tarnowskiego, który gościł na zamku na górze św. Marcina króla Węgier Jana Zapolya. Zobaczyli również replikę Panoramy Siedmiogrodzkiej. Jako mieszkańcy Veszprem, miasta partnerskiego Tarnowa odbyli również spotkanie z Panią Dorotą Skrzyniarz, Zastępcą Prezydenta Miasta Tarnowa.

- Mamy nadzieję, że współpraca harcersko-skautowa będzie się w Tarnowie rozwijała coraz lepiej - mówi harcmistrz Maksym Pękosz - zaproponowaliśmy naszym partnerom z Veszprem, wystawienie wspólnych tarnowsko-veszpremskich reprezentacji na dwie duże imprezy zlotowe: Zlot Skautów Europy Środkowej i Wschodniej „ConCordia 2010”, który odbędzie się w 2010 roku właśnie na Węgrzech oraz na Zlot 100-lecia Harcerstwa, który odbędzie się w Krakowie również w 2010 roku.

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą, skupiającą wolontariuszy organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży, działającą w Polsce zrzeszającą ok. 120 tys. zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów. W 2010 roku Związek Harcerstwa Polskiego będzie obchodzić 100lecie harcerstwa na ziemiach polskich.


Zdjęcia: pwd. Barbara Gniadek i Marcin Cygan
Info: Komenda Hufca ZHP im. gen. Józefa Bema

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A