Nowy Odział Intensywnej Terapii w "starym" Szpitalu
access_time 2009-10-27 12:24:52
Pacjenci w stanie zagrożenia życia będą leczeni w możliwe najlepszych warunkach przy użyciu nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego. W Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie zakończono gruntowną przebudowę i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

- Mogę powiedzieć, że mamy teraz najnowocześniejszy oddział tego typu w regionie - stwierdza dyrektor placówki Marcin Kuta - został on podniesiony do rangi II poziomu referencyjnego co oznacza, że w tym oddziale można będzie leczyć chorych w najcięższych stanach. Jest to najdroższy pod względem wyposażenia i kosztów oddział w szpitalu. Lecz tutaj dosłownie codziennie dzieją się rzeczy decydująca o życiu człowieka. Dzisiaj lekarze i pielęgniarki dostają nowy oręż do walki o zdrowie i życie pacjenta. Chcemy ją wygrywać jak najczęściej.

W nowym oddziale przebudowano i zmodernizowano powierzchnię 330 m2; wyburzono część ścian, zmieniono instalacje, zamontowano klimatyzację, uzupełniono lub wymieniono wyposażenie oddziału w tym przede wszystkim: stanowiska reanimacyjne wraz kolumnami, zakupiono nowe respiratory, przyłóżkowy aparat RTG, system monitorujący, aparat do hemofiltracji i bronchofiberoskop.

Modernizacja wraz z wyposażeniem Oddziału została wykonana w ramach projektu pn. "Poprawa jakości oraz bezpieczeństwa leczenia w Specjalistycznym Szpitalu im.E.Szczeklika w Tarnowie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Znaczna część środków została przekazana przez Gminę Miasta Tarnowa; niemały był też wkład własny Szpitala.

Łączne nakłady wyniosły ponad 2 mln zł.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A