Wystawa z okazji 77-lecia Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego
access_time 2009-10-19 09:06:04
Od 22 października Tarnowskie Centrum Kultury gościć będzie w swoich salach kolejną wystawę. Tym razem zapraszamy do obejrzenia prac członków Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Okazja do zaprezentowania wystawy jest wyjątkowa – jubileusz 77-lecia istnienia Towarzystwa.

Działalność TTF opiera się na bogatej tradycji twórczej fotografików Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej, kontynuuje ono działania istniejących wcześniej w Tarnowie stowarzyszeń fotograficznych. Niewiele towarzystw fotograficznych w Polsce może pochwalić się tak długą i owocną aktywnością.

Członkowie Towarzystwa uczestniczyli w wielu wystawach i konkursach krajowych i zagranicznych, odnosząc liczne sukcesy. W ostatnich latach Towarzystwo odnotowało wzrost aktywności twórczej, odbyło się bowiem wiele wystaw indywidualnych – ich autorami byli m.in. Piotr Bernacki, Hubert Burzawa, Piotr Góryjowski, Tadeusz Koniarz, Stanisław Kusiak, Bartosz Połeć, Jacek Szwed, Andrzej Tylko.

Na wystawie zaprezentowane zostaną prace dwudziestu członków Towarzystwa, spośród których najmłodszy ma 17 lat, a najstarszy trzy razy dłużej fotografuje. Daje to możliwość porównania różnic w spojrzeniu, warsztacie, a nawet modzie panującej w fotografii na przestrzeni ostatnich 50 lat. Prace tarnowskich fotografików reprezentują różne nurty – fotografię kreacyjną, reportaż, sport, wreszcie fotografię czysto estetyczną.

Jubileusz Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego zbiega się w czasie ze 170-leciem istnienia fotografii na świecie. Poza artystycznym walorem wystawy, może mieć ona niewątpliwie także wartość dydaktyczną, stając się punktem wyjściowym do dyskusji o roli fotografii, jej rozwoju i różnych sposobach postrzegania rzeczywistości. Spora ilość prac – 170 – jest dokumentacją różnych stylów, preferencji i wrażliwości.

Wraz z Tarnowskim Towarzystwem Fotograficznym zapraszamy na wernisaż wystawy, który odbędzie się w środę, 21 października o 18.00, Galeria TCK, Rynek 5. Wystawę można oglądać codziennie (z wyłączeniem świąt i niedziel) do 28 listopada w godzinach 10.00-18.00. Bilety w cenie 1 zł.

Więcej informacji na www.tck.pl i pod numerem telefonu (014) 6888 888.


Info: Tarnowskie Centrum Kultury

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A