Zjazd Hufca Tarnów ZHP
access_time 2009-10-12 13:25:54
10 października (sobota) w sali obrad starostwa powiatowego w Tarnowie odbył się Zjazd Sprawozdawczy Hufca Tarnów Zwiazku Harcerstwa Polskiego im. gen. J. Bema. Zgodnie ze Statutem ZHP, Zjazd jest najwyższą władzą hufca i odbywa się zawsze w połowie czteroletniej kadencji Komendy Hufca.

- Tegoroczny Zjazd był podsumowaniem dwuletniej pracy Komendy Hufca Tarnów - mówi komendant hufca, harcmistrz Maksym Pękosz - podczas Zjazdu przedstawiliśmy jako komenda sprawozdanie z polowy kadencji władz statutowych hufca. Praca Komendy którą kieruję została wysoko oceniona przez instruktorów naszego hufca, dzięki czemu wszyscy członkowie Komendy Hufca Tarnów otrzymali absolutorium za minione dwa lata.

W sprawozdaniu z działalności Komendy Hufca Tarnów, zawarte zostały zarówno sukcesy i osiągnięcia tarnowskich harcerzy jak i również te sprawy które wymagają jeszcze poprawy. Wśród niewątpliwych sukcesów obecnych władz hufca, znajduje się zorganizowanie we wrześniu 2008 roku Zlotu Chorągwi Krakowskiej, który odbył się w Tarnowie i zgromadził przeszło 800 zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów harcerskich, nie tylko z kraju, ale również z zagranicy.

- Jedną ze spraw która zdaniem Zjazdu wymaga bardziej intensywnych działań ze strony Komendy Hufca jest ustalenie statusu prawnego gromad zuchowych i drużyn harcerskich działających na terenie odpowiedzialności Hufca Tarnów, używających nazwy i symboli ZHP, nie będących jednak formalnie jednostkami organizacyjnymi Związku Harcerstwa Polskiego - mówi harcmistrz Maksym Pękosz - dochodzą do nas sygnały iż tego rodzaju 'nielegalne' drużyny działają na terenie powiatu tarnowskiego i podszywają się pod nasza organizację nie będąc jej członkiem. Jest to o tyle niebezpieczne, że rodzice ufając marce jaką jest Związek Harcerstwa Polskiego, nie zdają sobie sprawy z tego, że takie 'drużyny' nie są częścią ZHP, a co za tym idzie nie spełniają standardów i kryteriów dla drużyn harcerskich obowiązujących w Związku, ale nielegalnie korzystają z wizerunki i renomy naszej organizacji.

Mówi Komendant Hufca Tarnów ZHP, harcmistrz Maksym Pękosz:
lub ->POBIERZ


Podczas Zjazdu obradowano nie tylko nad sprawami minionych dwóch lat, ale również dokonano uzupełnienia składu Komendy Hufca Tarnów ZHP. Do składu Komendy Hufca dołączyły dwie instruktorki: podharcmistrzyni Katarzyna Mróz oraz przewodniczka Barbara Gniadek.

- Konieczność uzupełnienia składu Komendy Hufca Tarnów była wynikiem zmian jakie zaszły w jej składzie - mówi harcmistrz Maksym Pękosz - na przestrzeni ostatnich dwóch lat troje członków Komendy z różnych powodów życiowych, zrezygnowało z pełnionej funkcji. Doskonale to rozumiemy, gdyż praca nasza praca w Komendzie Hufca, praca o czym mało kto pamięta oparta na wolontariacie, wymaga dużego zaangażowania zarówno czasu ja i energii, a przecież każdy z nas poza działalnością społeczną w ZHP, ma pracę zawodową, życie prywatne, a często również i dalszą karierę edukacyjną.


Info i zdjęcia: Komenda Hufca ZHP im. Gen. Józefa Bema

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A