Umowa o remont dworca kontynuowana
access_time 2009-06-03 09:49:55
Została zawarta umowa przez Prezydenta Tarnowa Ryszarda Ścigałę z władzami kolei. Porozumienie jest kontynuacją umowy ramowej o współpracy sprzed roku. Najważniejsze założenie dotyczy gruntownej renowacji budynku dworca, którą w całości przeprowadzą i finansują PKP S.A.

Będzie to dla PKP S.A. jedno z największych przedsięwzięć budowlanych ostatnich lat. Urząd Miasta Tarnowa natomiast zobowiązał się do przebudowy i modernizacji układu drogowego w tym rejonie. Będzie to możliwe dzięki udostępnieniu Miastu odpowiednich działek pod te inwestycje. Mowa o budowie drogi łączącej ul. Dworcową z ul. Bandrowskiego (I etap) oraz jej przedłużeniu w kierunku wschodnim wzdłuż linii kolejowej aż do potoku Wątok (II etap). Modernizacja zostanie zakończona do trzeciego kwartału przyszłego roku. Z tzw. terenów zamkniętych PKP, zostanie ponadto wyłączony teren dworcowy w Mościcach. Niewykluczone, że efektem tego będzie również i jego modernizacja.

Porozumienie zawiera także deklarację przejęcia od PKP przez Gminę nieruchomości położonych w ciągu planowanych dróg. Ogromne znaczenie ma też realizacja postanowienia dotycząca sporządzenia i przyjęcia projektu przez PKP PLK S.A. modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Tarnów – Rzeszów. Umowę ramową z PKP o współpracy, zawarto 23 czerwca ubiegłego roku.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A