Powstał projekt remontu i modernizacji szkoły w Żabnie
access_time 2009-11-03 09:05:00
Zmiany jakie zaszły w ostatnim okresie w Szkole Podstawowej w Żabnie są dopiero preludium do tego co planuje samorząd. Powstał projekt remontu i modernizacji szkoły oraz został złożony wniosek o dofinansowanie jego realizacji z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ostatnich kilku miesiącach w Szkole Podstawowej w Żabnie miały miejsce mniejsze lub większe inwestycje, które pozwoliły na odnowienie klas dla pierwszoklasistów, wyremontować i przystosować łazienkę dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo, czy też kompleksowo wyremontować salę gimnastyczną. Odnowione zostały również szatnie i elewacja szkoły graniczące z kompleksem sportowym „Orlik 2012”. Tam również pięknie został zagospodarowany teren „zielony”, gdzie powstały trawniki i zasadzone zostały krzewy. W ostatnim okresie częściowo wymieniono stolarkę okienną, która poprawiła termoizolację budynku.

Szkoła w Żabnie potrzebuje jednak jeszcze większych środków finansowych na remonty i modernizację. Dlatego też samorząd Żabna złożył wniosek do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w którym zaplanowano gruntowny remont tego obiektu (wniosek „Remont Szkoły Podstawowej w Żabnie” został złożony w ramach działania 6.1. Schemat A.). Przewidziane w nim jest dokończenie wymiany stolarki okiennej, całkowita wymiana stolarki drzwiowej, wymiana posadzek, uzupełnienie tynków, malowanie klas. Wymieniona zostanie instalacja wodno- kanalizacyjna, elektryczna i centralnego ogrzewania. Plan modernizacji zakłada przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, dlatego też dodatkowo zostanie zamontowana tu winda. Szkoła zyska również na dobudowaniu do istniejącego obiektu nowej części, w której znajdą się cztery sale: sala komputerowa, biblioteczna, świetlica oraz sala lekcyjna.

Dach budynku zostanie przerobiony na dwuspadowy, kryty blachą dachówkową. Dzięki takiemu projektowi szkoła wizualnie upodobni się do wybudowanego tu wcześniej gimnazjum. Z zewnątrz budynek zostanie ocieplony i otynkowany.

Wiosek o dofinansowanie znajduje się obecnie w trzecim etapie oceny. Poprzednie dwa przeszedł pomyślnie, a obecnie jest poddawany analizie Zespołu Ekspertów Urzędu Marszałkowskiego. To czy gmina pozyska zakładane blisko 7 milionów złotych na realizację zadania, okaże się po 6 listopada br.


Info: Gmina Żabno

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A