X Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów
access_time 2009-07-22 15:18:36
Trwają przygotowania do jubileuszowego Taboru Pamięci Romów, który w tym roku wyruszy 23 lipca(czwartek) ok. godz. 10.00 sprzed Muzeum Etnograficznego w Tarnowie.


Tabor złożony z muzealnych wozów oraz karawany samochodów prowadzonych przez Romów z różnych krajów wyruszy sprzed Muzeum Etnograficznego w Tarnowie w czwartek 23 lipca przed południem.

Zgodnie z kilkunastoletnią tradycją odwiedzi w ciągu 4 dni miejsca pamięci związane z martyrologią Romów na terenie Małopolski. Bazą dla barwnego Taboru będzie polana przy lesie we wsi Bielcza, skąd pochodził przedwojenny król cygański Michał II Kwiek. Stąd wozy taborowe będą rozjeżdżać się do kolejnych miejsc gdzie pochowani są Romowie pomordowani przez Niemców w czasie okupacji. Te miejsca, to poza Bielczą – Żabno, Borzęcin i Szczurowa.

Muzealny wędrowny Tabor to swoista pielgrzymka, odtworzenie atmosfery tradycji, wędrowania, forma promocji kultury Romów. A wszystko to pod firmą tarnowskiego Muzeum Etnograficznego, gdzie znajduje się pierwsza stała ekspozycja muzealna na świecie Romom poświęcona oraz Centrum Kultury Romów w Tarnowie.

Informacje szczegółowe:

X MIĘDZYNARODOWY TABOR PAMIĘCI ROMÓW

Honorowy Patronat:
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej – Lech Kaczyński

Patronat:
Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Nawara

Organizatorzy:
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Centrum Kultury Romów w Tarnowie

Partnerzy:
Stado Ogierów w Klikowej
Romskie Stowarzyszenie Oświatowe – Harangos
Stowarzyszenie Kobiet Romskich „Kher”
Gmina Szczurowa
Gmina Borzęcin

Tabor poprowadzą:
Adam Bartosz – dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Adam Andrasz – dyrektor Centrum Kultury Romów.


PROGRAM TABORU:
(Uwaga: Podajemy czas przybliżony. Dokładny czas wyjazdów, postojów, popasów liczyć należy wedle słońca i końskich nastrojów.)

23.07 (czwartek) – wyjazd z Tarnowa sprzed Muzeum Etnograficznego ok. godz. 10.00
TRASA: ul. Krakowska, Rynek – złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniająca zagładę Żydów tarnowskich;
Wałowa, Pl. Więźniów Oświęcimia – złożenie kwiatów pod pomnikiem Pierwszego Transportu do Auschwitz, Lwowska, Starodąbrowska, Słoneczna, Piłsudskiego, Romanowicza, Klikowska, Łęg Tarnowski, Żabno – modlitwa na mogile pomordowanych Romów, Radłów, Waryś, Bielcza.
Postój w Bielczy.

24.07 (piątek) – Dzień życia taborowego. Po śniadaniu modlitwa na miejscu mordu Romów
na Biedaczu i na cmentarzu w Bielczy. Wieczorem otwarcie wystawy fotografii Franka
Roosendaala z Holandii „Tabor 2008”.

25.07 (sobota) – Po śniadaniu wyjazd do Szczurowej. Modlitwa na mogile pomordowanych Romów w Borzęcinie i Szczurowej. Powrót wieczorem do Bielczy. Wieczorna msza święta za pomordowanych Romów przy leśnym ołtarzu, celebrowana przez Krajowego Duszpasterza Romów, ks. Stanisława Opockiego. Wieczorny koncert cygański dla mieszkańców Bielczy i okolicy.

26.07. (niedziela) – Powrót z Bielczy do Tarnowa przez Radłów.
Uwaga: Dla chętnych, którzy przybędą z instrumentami muzycznymi odbędą się warsztaty muzyki cygańskiej.

Honorowy Patronat:
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej – Lech Kaczyński

Patronat:
Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Nawara

Organizatorzy:
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Centrum Kultury Romów w Tarnowie

Partnerzy:
Stado Ogierów w Klikowej
Romskie Stowarzyszenie Oświatowe – Harangos
Stowarzyszenie Kobiet Romskich „Kher”
Gmina Szczurowa
Gmina Borzęcin

Tabor poprowadzą:
Adam Bartosz – dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Adam Andrasz – dyrektor Centrum Kultury Romów.

W nazwie imprezy – TABOR PAMIĘCI – kryje się wiele znaczeń.
To pierwsze, najważniejsze, związane jest z licznymi mogiłami Romów, zamordowanych przez nazistów. Gdyby nie opieka miejscowej społeczności, pewnie te mogiły byłyby zapomniane.
TABOR wędruje drogami Małopolski, prezentując tradycyjną kulturę Romów życie taborowe, muzykę romską, oryginalne wozy z tarnowskiego muzeum, stroje, zwyczaje, język i romskie potrawy.
Każdy, kto nam przyjacielem, będzie miłym gościem w czasie wędrówki i postojów.

Projekt zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów wspiera Mecenas Muzeum: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.


Info: Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A