Bezpłatne szkolenia na temat dofinansowania z funduszy unijnych
access_time 2009-01-16 13:02:24
Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. oraz Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat „Możliwości uzyskania dofinansowania z Funduszy Unijnych w ramach II Osi priorytetowej MRPO na lata 2007-2013”. Szkolenie odbędzie się 16 lutego 2009 roku, o godz. 11.00.

Celem szkolenia jest poprawa konkurencyjności małopolskich przedsiębiorców sektora MŚP poprzez uzyskanie umiejętności pozyskiwania środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych dla Polski.

Szkolenie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są zdobyciem podstawowych informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania z Funduszy Unijnych w nowym okresie programowania na lata 2007 – 2013, a w szczególności aplikowania o środki unijne w ramach bieżących konkursów II Osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 "Gospodarka regionalnej szansy", Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach”.

Termin szkolenia: 16 luty 2009 r., godz. 11.00-15.00

Miejsce realizacji szkolenia: Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie, ul. Słoneczna 32/9, 33-100 Tarnów.

Prowadzącymi szkolenie są pracownicy Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości - specjaliści z zakresu funduszy unijnych, prawidłowego przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz wnioskowania o dotacje z Unii Europejskiej. Ponadto po zakończeniu szkolenia będzie można również skorzystać z konsultacji bezpośrednich prowadzonych przez pracowników MCP.

Program szkolenia obejmuje 4 godz. zajęć, szczegółowy zakres szkolenia i formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej TKP S.A.: LINK.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się w załączeniu i przesłania go najpóźniej do dnia 6 lutego 2009 r. pocztą elektroniczną - na adres: maria.derzko@tkp.com.pl lub faksem pod numer 014 627 75 93, a jego oryginał pocztą na adres: Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A., ul. Słowackiego 33-37, 33-100 Tarnów.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny !

Liczba miejsc ograniczona ! Decyduje kolejność zgłoszeń !


Info: Tarnowski Klaster Przemysłowy - www.tkp.com.pl

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A