"Dokąd Zmierza Świat?" - wykład prof. dr. hab. Grzegorza W. Kołodko w MWSE w Tarnowie
access_time 2008-10-08 11:07:04
14 października 2008 roku w auli Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej przy ul. Waryńskiego 14 o godz. 11.00 na zaproszenie władz uczelni oraz Radnego Rady Miejskiej w Tarnowie - Jakuba Kwaśnego, odbędzie się wykład prof. dr. hab. Grzegorza W. Kołodko pt. "Dokąd Zmierza Świat?" - wykład, który wielu może dać odpowiedź w jakim kierunku zmierza gospodarka w dobie globalizacji i światowego kryzysu. Wykład połączony zostanie z promocją najnowszej książki Profesora - pt. "Wędrujący Świat" - z możliwością jej zakupu i dyskusji.

Prof. Grzegorz W. Kołodko

Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych i wykładowca akademicki, jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych. W interdyscyplinarnych pracach naukowych zajmuje się polityką rozwoju, długofalowymi zmianami systemowymi oraz teoretycznymi i praktycznymi problemami globalizacji i transformacji posocjalistycznej. Autor koincydencji teorii rozwoju.

Absolwent warszawskiej SGH, Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER (www.tiger.edu.pl), wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz czołowych amerykańskich uniwersytetów: Yale, UCLA i Rochester, New York. Ekspert organizacji międzynarodowych, m. in. ONZ, Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Doktor Honoris Causa zagranicznych uniwersytetów.

W 1989 roku uczestniczył w historycznych obradach Okrągłego Stołu, a w latach 1989-91 był członkiem Rady Ekonomicznej Rady Ministrów. Jako wicepremier i minister finansów w latach 1994-97, dzięki głębokim reformom systemowym i nieortodoksyjnej polityce rozwoju, doprowadził Polskę do rekordowego tempa wzrostu w Europie oraz do członkostwa w OECD. Pełniąc to stanowisko powtórnie w latach 2002-03 ponownie wprowadził gospodarkę na ścieżkę szybkiego wzrostu i odegrał ważną rolę w integracji Polski z Unią Europejską. W sumie w czasie, gdy kierował polską gospodarką, PKB na mieszkańca wzrósł o jedną trzecią. Za zasługi dla kraju odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Autor i redaktor naukowy 38 książek oraz ponad 300 artykułów i referatów naukowych opublikowanych w 24 językach, z czego ponad 160 po angielsku. Maratończyk i podróżnik; zwiedził ponad 130 krajów.


Zobacz również: www.wedrujacyswiat.pl

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A