Ćwiczenia strażackie na terenie Zakładów Azotowych
access_time 2008-09-26 12:03:11
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie informuje, że w dniu 30 września, o godz. 10.30 na obiekcie stokażu amoniaku Zakładów Azotowych S.A. w Tarnowie-Mościcach (ul. Kwiatkowskiego 8), przeprowadzone będą wojewódzkie ćwiczenia taktyczno-bojowe z udziałem sił i środków Małopolskiej Brygady Odwodowej z terenu Województwa Małopolskiego.

Tematem realizowanych ćwiczeń jest usuwanie skutków awarii instalacji amoniakalnej, likwidacja wycieku medium oraz zabezpieczenie przed przemieszczaniem się chmury gazowej poprzez budowę kurtyn wodnych.

Celem ćwiczeń, jest:

- analiza i praktyczne sprawdzenie założeń wewnętrznego i zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego,
- doskonalenie alarmowania, współdziałania i dowodzenia jednostkami ochrony przeciwpożarowej przy usuwaniu skutków awarii chemicznej,
- praktyczne sprawdzenie teoretycznych założeń prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemiczno - ekologicznego na terenie Zakładów Azotowych S.A.,
- doskonalenie współdziałania z innymi instytucjami i jednostkami działającymi na terenie powiatu,
- sprawdzenie założeń "Planu Ratowniczego Miasta Tarnowa".

W ćwiczeniach wezmą udział 33 zastępy ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczne, łącznie ponad 100 strażaków oraz inne służby ratownicze z terenu miasta i powiatu tarnowskiego.

Info: PSP w Tarnowie

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A