O krok bliżej do "Roku Bema" w Tarnowie
access_time 2008-12-05 12:46:10
Na ostatnim posiedzeniu Komisji Kultury i Ochrony Zabytków, harcerze tarnowskiego hufca ZHP im. gen. Józefa Bema, przedstawili swój pomysł ogłoszenia w Tarnowie roku 2009 Rokiem Generała Józefa Bema. Jest to kolejny formalny krok, niezbędny do przyjęcia uchwały rocznicowej o którą harcerze wnioskowali do Rady Miejskiej na początku listopada.

30 czerwca 2009 roku będziemy obchodzili 80 rocznicę sprowadzenia prochów generała Józefa Bema do Tarnowa – przypomina komendant tarnowskiego hufca ZHP, podharcmistrz Maksym Pękosz – będzie to wspaniała okazja do przypomnienia osoby generała, bohatera Polski i Węgier.

Tarnowscy harcerze, których patronem jest gen. J. Bem od lat organizują różne przedsięwzięcia, mające przybliżyć młodzieży tą nieprzeciętną postać, wielkiego patrioty, Polaka, Europejczyka, inżyniera i wynalazcy. Od kilku lat, 14 marca, w dniu urodzin generała organizowana jest„Bieg Bemowców” - harcerska gra miejska w której uczestniczą harcerze jak i młodzież nie zrzeszona.

W 2009 roku przypada również 215 rocznica urodzin generała, naszym jednak zdaniem to właśnie sprowadzenie prochów było ważniejszym wydarzeniem i do niego chcielibyśmy odnieść obchody rocznicowe. Gdy urodził się Józef Bem było to niewątpliwie ważne wydarzenie dla jego rodziny, natomiast sprowadzenie prochów generała Józefa Bema, bohaterskiego Polaka, było ogólnonarodowym świętem – przypomina komendant Maksym Pękosz. – Warto też przypomnieć, że w 1929 roku rozważano złożenie prochów generała Bema na Wawelu, obok polskich władców i takich wielkich Polaków jak Tadeusz Kościuszko czy książę Józef Poniatowski, a jednak to Tarnów wygrał tą „rywalizację”.

Tarnowscy harcerze kończą pracę nad programem harcerskich obchodów roku Bema, gdyż niezależnie od decyzji Rady Miejskiej, dla harcerzy z hufca im. gen. J. Bema rok 2009 będzie rokiem poświęconym bohaterowi Polski i Węgier. W ramach tego programu zorganizowana zostanie na terenie tarnowskiego hufca „Kampania Bohater” w ramach której młodzież będzie zgłębiała wiedzę o generale. Ponadto Komenda Hufca chce włączyć do obchodów Roku Bemowskiego harcerzy z poza tarnowskiego hufca, którzy w 2009 roku będą mogli zdobywać okolicznościową „Odznakę Bemowską”.

- W ramach obchodów rocznicowych, planujemy zorganizowanie w Tarnowie polsko-węgierskiego zlotu drużyn harcerskich i skautowych im. gen. Bema mówi podharcmistrz Maksym Pękosz – w ramach przygotowań do tego zlotu w najbliższych dniach odwiedzą nas węgierscy skauci.

Komendant Maksym Pękosz, przedstawi szczegółowy program harcerskich obchodów Roku Bema, podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej, gdzie wniosek tarnowskich harcerzy o ustanowienie roku 2009, Rokiem Generała Józefa Bema będzie poddany pod głosowanie radnym.


Info: Komenda Hufca ZHP im. gen. Józefa Bema w Tarnowie

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A