Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
access_time 2008-12-01 09:53:29
Ponad 130 tysięcy świec przygotowała Caritas diecezji tarnowskiej w ramach akcji "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom". Trafiły one już do parafii, gdzie będą rozprowadzane przez wolontariuszy z parafialnych oddziałów Caritas. XIV edycja akcji odbywa się pod hasłem: "Ogrzejmy dzieciństwo miłością". Ma ono zwrócić uwagę na dzieci, którym brakuje ciepła rodzinnego.

Do tego grona należą tzw. "eurosieroty" - dzieci, których rodzice wyemigrowali za granicę w poszukiwaniu pracy. Ponadto wiele rodzin boryka się z problemami materialnymi, z trudem zaspakajając najważniejsze potrzeby życiowe" - mówi ks. Ryszard Podstołowicz dyrektor diecezjalnej Caritas.

Mówi mówi ks. Ryszard Podstołowicz, dyrektor Caritas diecezji tarnowskiej:

lub ->POBIERZ


Pieniądze zebrane podczas akcji zostaną przeznaczone na wypoczynek dzieci i młodzieży.

W tym roku dzięki środkom z poprzedniej akcji na wakacje i zimowiska wyjechało ponad tysiąc sześćset osób. Pomoc dla dzieci i młodzieży organizowana była także w parafiach.

Ofiara za nabycie świecy wynosi 5 złotych. Cześć z tej kwoty zasili parafialne oddziały Caritas, z przeznaczeniem na pomoc dzieciom, a z pozostałej sumy Caritas diecezji tarnowskiej będzie wspierać dzieci i młodzież z ubogich i wielodzietnych rodzin, pomagać im w sytuacjach nieszczęść losowych oraz dofinansowywać ich zimowy i letni wypoczynek.

Caritas przeznaczy również 10 groszy z każdej świecy na pomoc głodującym dzieciom w Afryce i wesprze działalność charytatywną prowadzoną przez misjonarzy na rzecz dzieci w Kamerunie. Tarnowska Caritas przekazała także świece do Francji i Austrii dla Polaków, którzy mieszkają w tych krajach.


Przygotowała Ewa Biedroń - (DSI) Diecezjalny Serwis Informacyjny

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A