Konkurs na 90 rocznicę odzyskania niepodległości
access_time 2008-08-05 10:32:49
Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie wspólnie ze Starostwem Powiatowym organizują konkurs fotograficzny z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tytuł konkursu „Ślady tamtych dni w mojej miejscowości, regionie…”
Konkurs ma charakter otwarty, ale w pierwszej kolejności adresowany jest do młodzieży ze szkół średnich i gimnazjów Tarnowa i powiatu tarnowskiego. - Liczymy, że stanie się on inspiracją i zachętą dla młodych ludzi do zainteresowania się wydarzeniami, które rozgrywały się na naszym terenie, a w ostatecznym efekcie pozwoliły Polsce powrócić na mapę Europy – podkreślają organizatorzy.

REGULAMIN KONKURSU:
1. Prace konkursowe to zestawy złożone z maksimum 5 fotografii wykonanych specjalnie na potrzeby konkursu i przedstawiających obiekty związane z działaniami wojennymi 1914-1918 i/lub upamiętniające odzyskanie niepodległości. Każda fotografia winna być uzupełniona krótkim opisem charakteryzującym dany obiekt (co przedstawia, gdzie się znajduje, z jakim wydarzeniem jest związany, informacje o jego historii).
2. Prace w formie papierowej lub na nośniku elektronicznym (CD-ROM, zdjęcia w formacie .jpg) należy nadsyłać do 30 września 2008 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna – 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 4 z dopiskiem „Konkurs – Ślady tamtych dni” lub dostarczyć osobiście.
3. Nadesłane prace muszą być opatrzone godłem (umownym hasłem, pseudonimem lub znakiem graficznym), którego rozwiązanie (imię, nazwisko, adres, w przypadku uczniów także szkoła) powinno się znaleźć w osobnej, zaklejonej kopercie z tym samym godłem.
4. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs.
5. Prace oceni Jury powołane przez Bibliotekę.
6. O wykorzystaniu i podziale puli nagród decyduje Jury.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w październiku lub listopadzie 2008 roku – o dokładnej dacie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani listownie.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A