Ścisłe centrum miasta pod nadzorem
access_time 2008-07-18 12:45:52
Tarnowska Policja informuje, że wspólnie ze Strażą Miejską obejmie szczególnym nadzorem ścisłe centrum miasta, w zakresie przestrzegania przez kierujących ograniczeń w ruchu pojazdów. Tarnowski Rynek będzie miejscem o szczególnie częstej obecności patroli, a ich pracę wspomoże zamontowany tam monitoring.

Powodem jest fakt, że w ostatnim okresie częściej niż zwykle odnotowuje się sygnały nierespektowania znaków zakazu ruchu, zwłaszcza w obrębie płyty Rynku, który jest miejscem szczególnie atrakcyjnym turystycznie.

Egzekwowanie przestrzegania przepisów ma na celu z jednej strony poszanowanie przepisów prawa, a z drugiej zapewnienie możliwości niezakłóconego podziwiania zabytków oraz spokojnego odpoczynku w licznych ogródkach kawiarnianych.

Dla niestosujących się do zakazu ruchu nie przewidziano pouczeń, a więc warto przemyśleć, czy pieniędzy nie przeznaczyć na lepszy cel, niż zapłacenie mandatu karnego.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A