Urzędy pracy inwestują w swoich pracowników
access_time 2008-03-17 17:47:52
W dniu 29 marca br. o godz. 11:00 w auli Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie przy ul. Szerokiej 9 nastąpi uroczyste rozdanie absolwentom świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikatów potwierdzających udział w projekcie „Profesjonalne kadry instytucji rynku pracy”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz z budżetu państwa.

W projekcie wzięli udział m.in. pracownicy publicznych służb zatrudnienia (w tym Powiatowych Urzędów Pracy), agencji zatrudnienia, Ochotniczych Hufców Pracy oraz instytucji szkoleniowych.

- Oferowane w ramach projektu dwusemestralne studia podyplomowe były całkowicie bezpłatne dzięki pełnemu dofinansowaniu ze środków EFS. Były to jedynie w regionie tarnowskim bezpłatne studia podyplomowe, co jest nowością w tym obszarze – mówi Leszek Skowroński, kierownik projektu w MWSE. - Ponadto, wszyscy słuchacze otrzymali komplet podręczników oraz materiałów dydaktycznych – zaznacza.Istotą projektu było zrealizowanie dwóch edycji studiów podyplomowych dla pracowników instytucji rynku pracy w ramach dwóch odrębnych obszarów tematycznych:

  • Komunikacja społeczna i doradztwo personalne,
  • Fundusze unijne dla instytucji rynku pracy.
Oferowane w ramach projektu studia podyplomowe cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, w związku z czym do udziału w projekcie zgłosiło się 140 kandydatów Ostatecznie, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 56 uczestników – podkreśla Leszek Skowroński.

Efektem udziału w projekcie jest podniesienie kwalifikacji pracowników instytucji rynku pracy poprzez poszerzenie ich wiedzy na temat najlepszych rozwiązań w czterech obszarach tematycznych: komunikacji społecznej, doradztwa personalnego dla osób bezrobotnych, instytucjonalnych i finansowych instrumentów aktywizacji zawodowej pomocnych w walce z bezrobociem, a także sposobów pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi przez instytucje rynku pracy.

W ramach projektu Uczelnia zaoferowała ponadto lektoraty z języka angielskiego, w których – na różnych poziomach zaawansowania – uczestniczyli wszyscy słuchacze. - Studia podyplomowe są bardzo popularną i efektywną formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umożliwiają bowiem uzyskanie dodatkowych uprawnień i stanowią drogę do awansu zawodowego – zapewnia dr Anna Wojtowicz, Dziekan Wydziału Zarządzania i Turystyki MWSE w Tarnowie. Absolwenci studiów podyplomowych w MWSE otrzymali unijny certyfikat oraz licencjonowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie od samego początku swojego funkcjonowania stara się pomagać w edukacji mieszkańcom Polski południowo-wschodniej.

- W ramach Centrum Edukacji Menedżerskiej MWSE organizowane są studia podyplomowe, kursy językowe, warsztaty i inne formy szkoleń, również z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących ze źródeł Unii Europejskiej – dodaje Zofia Kozioł, Kanclerz MWSE. Jak przyznaje, od 1995 roku łącznie już blisko dwa tysiące osób skorzystało z oferty edukacyjnej MWSE w tym zakresie.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A