I KONFERENCJA NAUKOWA - CZŁOWIEK W ZDROWIU I CHOROBIE PROFILAKTYKA-PIELĘGNOWANIE-REHABILITACJA
access_time 2008-03-13 12:25:50
Do 15 marca można zgłosić uczestnictwo w I Konferencji Naukowej organizowanej w tarnowskiej PWSZ. Konferencja odbędzie się w Dniach 26-27 września 2008 r. Przedstawiamy również szczegóły dotyczące uczestnictwa oraz prac.

Celem Konferencji jest wymiana poglądów, wiedzy oraz doświadczeń zarówno na temat profesjonalnej opieki nad człowiekiem zdrowym, jak i chorym. Konferencja skierowana jest do: lekarzy oraz specjalistów w zakresie pielęgniarstwa, fizjoterapii /rehabilitacji/, kultury fizycznej, promocji zdrowia, psychologii, pedagogiki, filozofii, etyki oraz wszystkich, którzy zarówno w teorii, jak i w praktyce zajmują się doskonaleniem, umacnianiem oraz przywracaniem zdrowia.

Tematyka Konferencji /sesje tematyczne/:

1.Uwarunkowania zdrowia w kontekście cyklu życia człowieka.
2.Kondycja fizyczna i sprawność motoryczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
3.Teoretyczne i praktyczne aspekty pielęgnowania człowieka chorego w wybranych stanach klinicznych.
4.Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych.
5.Współczesne problemy bioetyczne w opiece nad pacjentem.

Planowane są sesje referatowe, ustna prezentacja prac oraz sesje plakatowe. Czas wystąpienia w sesji ustnej wraz z dyskusją 15 minut.

Ważne terminy

Do 15 marca 2008 roku: Zgłoszenie uczestnictwa, zgłoszenie tytułu pracy
Do 15 kwietnia 2008 roku: Niższa opłata za uczestnictwo, nadesłanie streszczenia pracy
Do 15 maja 2008 roku: Ostateczny termin nadsyłania pełnych wersji prac.


Miejsce Konferencji/ Miejsce obrad:

26-27 września 2008 r.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów

UWAGA!

Wszelkie istotne informacje dotyczące zgłoszenia udziału, cen, wymagań edytorskich dotyczących pracy jak i streszczenia, wszelkich dodatkowych informacji oraz danych kontaktowych należy szukać na oficjalnej stronie konferencji:

http://www.pwsztar.edu.pl/konferencja_ioz/index.htm

lub poprzez stronę uczelni:

www.pwsztar.edu.pl

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A