Warsztaty społeczne w Starostwie Powiatowym
access_time 2008-03-12 15:41:52
Dlaczego ekonomia społeczna jest atrakcyjna dla gmin i powiatów? Skąd wziąć pieniądze na finansowanie przedsięwzięć społecznych? To przykłady zagadnień, które były tematem warsztatów zorganizowanych przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej oraz powiat tarnowski. Prowadzili je eksperci fundacji – Jakub Głowacki i Robert Chrabąszcz. W spotkaniu w starostwie uczestniczyli pracownicy ośrodków pomocy społecznej, wolontariusze, samorządowcy.

Było ono okazją do prezentacji rozwiązań z zakresu ekonomii społecznej stosowanych z dużym powodzeniem w Europie oraz wskazania źródeł finansowania tego typu przedsięwzięć. Powiat tarnowski wzorców nie musi zresztą szukać poza granicami, tak zwane „przedsiębiorstwa społeczne” coraz liczniej pojawiają się również w naszym kraju.

- Ekonomia społeczna w Europie odgrywa bardzo ważną rolę, u nas ten sektor gospodarki jest ciągle jeszcze niedoceniany, a przecież jest to droga zarówno do poprawy sytuacji ekonomicznej, jak i rozwiązania wielu problemów społecznych. Główny cel to działanie na rzecz użyteczności w wymiarze lokalnym i regionalnym, a nie dla zysku. Ekonomia społeczna to sprawdzony sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i biedzie, urzeczywistnienie idei społeczeństwa obywatelskiego, poprawę poziomu życia, solidaryzm, rozwój. Stąd pomysł zorganizowania szkolenia i przybliżenia tej idei. Wiele rozwiązań można z powodzeniem zastosować w naszym powiecie, z korzyścią dla jego mieszkańców – mówi Mieczysław Kras, starosta tarnowski, który objął patronat nad warsztatami.

Istota przedsiębiorstwa społecznego opiera się na prymacie celów społecznych nad zyskiem oraz otwartym i dobrowolnym członkostwie. Może ono przybierać różnorakie formy – stowarzyszeń, fundacji, centrów integracji społecznej, spółdzielni. W Europie idea ta wykorzystywana jest w bardzo wielu przedsięwzięciach, w różnych dziedzinach życia. We Francji na zasadzie „przedsiębiorstwa społecznego” działają na przykład żłobki rodzicielskie, w Anglii – spółdzielnie opieki domowej, w Finlandii spółdzielnie wiejskie prowadzące sklepy, pocztę, szkoły, w Belgii – zakłady integracji zawodowej dla młodzieży.


Na zdjęciach: Uczestnicy warsztatów w tarnowskim Starostwie Powiatowym

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A