Z PFRON do budżetu Tarnowa
access_time 2008-02-19 19:48:38
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał podziału środków, przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2008 rok na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządów powiatowych. Do budżetu miasta Tarnowa trafi z Funduszu ponad trzy i pół miliona złotych, przeszło 20 % więcej niż w roku ubiegłym. Podziału środków na poszczególne zadania dokona Rada Miejska.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał podziału środków finansowych na rok bieżący. Gmina Miasta Tarnowa otrzymała do wydatkowania w 2008 roku z PFRON kwotę 3.628.483 złotych, o 20,4% wyższa niż uzyskana w roku ubiegłym.

Pieniądze z tego źródła będą wydatkowane na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych, m.in. dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, dofinansowanie kredytów bankowych dla osób już prowadzących działalność, czy zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na przystosowanie stanowisk pracy dla niepełnosprawnych, szkolenia, a także na rehabilitację społeczną niepełnosprawnych, czyli np. dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, likwidację barier architektonicznych oraz dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.

Podziału środków na poszczególne zadania dokona Rada Miejska w Tarnowie.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A