Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa na terenie Tarnowa i Powiatu
access_time 2008-02-19 13:12:39
18 lutego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, odbyła się Narada Roczna poświęcona podsumowaniu stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego w 2007 roku.

W trakcie narady, gospodarz uroczystości, Komendant Miejski PSP w Tarnowie bryg. Andrzej Mróz podsumował stan bezpieczeństwa oraz funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i powiatu tarnowskiego w 2007 roku. Odnosząc się do głównych zagrożeń tj. pożarowych, chemiczno-ekologicznych, technicznych- w tym komunikacyjnych oraz powodziowych, Komendant omówił zasadnicze czynniki mające bezpośredni wpływ na powstawanie wyżej wymienionych zagrożeń.

Zagrożenia te miały bezpośredni związek z ilością interwencji jakie zostały podjęte przez tarnowskich strażaków, którzy w 2007 roku przeprowadzili 2465 akcji ratowniczo-gaśniczych z czego 857 to pożary, 1534 miejscowe zagrożenia i 74 alarmy fałszywe. W odniesieniu do lat ubiegłych odnotowano kilkunastoprocentowy spadek ilości podjętych interwencji na co wpływ miały przeprowadzone działania kontrolne, oraz akcje prewencyjne i szkolenia. W ubiegłym roku tarnowscy strażacy przeprowadzili 226 kontroli, które były ukierunkowane w szczególności na obiekty użyteczności publiczne i zamieszkania zbiorowego. W dalszym ciągu jest kontynuowany projekt szkoleniowy „Bezpieczny Dom” skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej w ramach którego nabywają praktyczne umiejętności zachowań w sytuacji zagrożenia pożarowego. W drugiej części narady omówiono priorytetowe zadania i kierunki rozwoju dla tarnowskiej komendy na 2008 rok, wskazując potrzebę kontynuacji starań zmierzających do pozyskania dodatkowych etatów, doposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych w samochód, autodrabinę SD 37, oraz specjalistyczny sprzęt ratownictwa chemiczno– ekologicznego i wodno- nurkowego.

Swą obecnością zaszczycili tarnowskich strażaków miedzy innymi parlamentarzyści ziemi tarnowskiej: Minister Skarbu- Poseł Aleksander Grad, Posłanka Urszula Augustyn, Posłowie Wiesław Woda, Józef Rojek, Michał Wojtkiewicz, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Andrzej Łabuz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela, Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała, Starosta Tarnowski Mieczysław Kras, Wicestarosta Mirosław Banach, oraz Radni Sejmiku Wojewódzkiego, Burmistrzowie, Wójtowie i przedstawiciele służb współpracujących.

W podsumowaniu narady Komendant Miejski PSP w Tarnowie złożył serdeczne podziękowania wszystkim gościom za okazaną pomoc i zaangażowanie w sprawy strażackie.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A