X Harcerski Bieg Bemowski
access_time 2009-03-11 10:33:21
Już po raz dziesiąty harcerze z Hufca Tarnów ZHP im. Gen. Józefa Bema, będą obchodzili urodziny patrona hufca organizując wspólnie z Oddziałem PTTK „Ziemi Tarnowskiej” Bieg Bemowski


Celem biegu, który jest miejską grą terenową, jest kształtowanie tożsamości regionalnej oraz uczczenie rocznic: 215-tej rocznicy urodzin Generała i 80-tej sprowadzenia do Tarnowa jego prochów.

X Bieg Bemowski jest kolejną inicjatywą w ramach Roku Generała Józefa Bema – mówi komendant Hufca Tarnów ZHP, harcmistrz Maksym Pękosz – Jest to też kolejny przykład współpracy działających w Tarnowie organizacji pozarządowych. Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Ziemi Tarnowskiej” od lat współdziała z nami przy kultywowaniu pamięci o generale Bemie.

Do udziału w tegorocznym Biegu zgłosiło się w sumie 15 ekip – 12 reprezentujące środowiska harcerskie i 3 reprezentujące środowiska szkolne, zarówno z Tarnowa jak i z regionu tarnowskiego, w tym m.in. z Dąbrowy Tarnowskiej czy Szczucina.

W tym roku Bieg Bemowski wyjątkowo nie odbędzie się 14 marca, czyli w dniu urodzin Generała, jak to było jego tradycją – mówi harcmistrz Maksym Pękosz – po konsultacjach ze środowiskami uczestniczącymi rokrocznie w Biegu podjęliśmy decyzję o jego przeprowadzeniu 13 marca.

Trasa biegu prowadzić będzie przez miejsca związane zarówno z osobą generała, jak i te które są ważne dla środowiska tarnowskich harcerzy. Na poszczególnych punktach harcerze i młodzież nie zrzeszona będą mogli wykazać się wiedzą historyczną, ale również krajoznawczą, co będzie podstawą do wyłonienia zwycięskich reprezentacji.

Bieg Bemowski to wspaniała okazja zarówno do lepszego poznania osoby Generała Józefa Bema, jak i walorów krajoznawczych samego Tarnowa. Każdy z uczestników będzie mógł zdobyć pamiątkową odznakę z jubileuszowego, dziesiątego już Biegu – mówi harcmistrz Stanisław Kornaś, komandor Biegu. Ponadto Harcerska Poczta nr 118 w Tarnowie przygotowała okolicznościowy stempel z okazji 80tej rocznicy sprowadzenia prochów Generała, która przypada 30 czerwca. Pieczęć zaś będzie dostępna dla kolekcjonerów w Oddziale PTTK przez cały 2009 rok.

Tegoroczna edycja Biegu Bemowskiego zgromadziła rekordową liczbę uczestników – zgłoszenia nadesłało ponad 200 osób. Uroczyste podsumowanie Biegu podczas którego zostaną wręczone puchary, nagrody i dyplomy okolicznościowe ufundowane przez organizatorów, przewidziane jest na godz. 14.00 pod pomnikiem Generała Józefa Bema na ul. Wałowej.

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą organizacją wychowawczą w Polsce, działającą nieprzerwanie od blisko stu lat, skupiającą ok. 125 tys. osób.


Info:Komenda Hufca ZHP im. gen. Józefa Bema w Tarnowie

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A