Kluczowe projekty dla naszego miasta! (zdjęcia, nagrania)
access_time 2008-02-14 22:50:46
Dnia 14 lutego podpisano w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie i Oświęcimiu pre-umowy Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
fot. Michał StańczykW ramach priorytetu 1. Warunki dla rozwoju społecznego opartego na wiedzy, podpisano wstępną umowę "Rozbudowa Kampusu PWSZ w Tarnowie dla potrzeb tworzonej Akademii Tarnowskiej." Realizację projektu zaplanowano na lata: październik 2008 / grudzień 2011. Projektowany zespół budynków PWSZ w Tarnowie tworzą powiązane budynki: "hali sportowej, zespołu rekreacyjno-sportowego, pływalni oraz budynku dydaktycznego Instytutu Ochrony Zdrowia. Całość wzniesiona jest na kondygnacji podziemnej zawierającej głównie garaż podziemny oraz część pomieszczeń techniczno- magazynowych".

W zakresie priorytetu 4. Infrastruktura dla rozwoju regionalnego podpisano pre-umowę "Budowa połączenia autostrady A4(węzeł Krzyż) z drogą wojewódzką 977. Beneficjent, Gmina Miejska Tarnów, projekt ten będzie realizowała w latach: lipiec 2008 / luty 2011. "Głównym celem projektu jest zapewnienie dogodnego dojazdu do przejścia granicznego w Koniecznej oraz umożliwienie płynnej komunikacji przez miasto w kierunku północ-fot. Michał Stańczyk południe (wpisującego się w główną drogową oś komunikacyjną północ-południe wschodniej Małopolski) poprzez budowę nowych i przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych. Projekt jest naturalnym rozwinięciem i uzupełnieniem dotychczas realizowanych przez Województwo Małopolskie inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 977. Zakres rzeczowy projektu realizowany będzie w trzech etapach. Etap I obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Starodąbrowska-Mickiewicza. Etap 2 obejmuje budowę połączenia ul. Starodąbrowskiej z ul. Gumniską, budowę mostu na potoku Wątok, przebudowę ul. Gumniskiej na odcinku od ul. Mostowej do ul. Dąbrowskiego. Etap III obejmuje budowę połączenia węzła autostrady Krzyż z drogą krajową nr 73, przebudowę ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Ziaji oraz ul. Ziaji do Tuchowskiej"

"Na mocy pre-umowy beneficjent zobowiązuje się do przygotowania projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem, w zamian otrzyma wsparcie finansowe i doradcze w przygotowaniu projektu. Pre-umowa służy m.in. monitorowaniu przygotowania szczegółowej dokumentacji technicznej projektu. Jeśli beneficjent będzie miał trudności z dotrzymaniem terminów ustalonych w harmonogramie i pojawi się zagrożenie, że projekt nie zostanie przygotowany na czas, może wypaść z listy kluczowych inwestycji. Wówczas uwolnione środki pozwolą na sfinansowanie projektów z listy rezerwowej lub zwiększą pulę pieniędzy przeznaczonych na konkursy."

Pre-umowy podpisali Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela, Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała, Rektor PWSZ w Tarnowie prof. dr hab. Stanisław Komornicki.

Wg Prezydenta projekty mają priorytetowy charakter dla naszego miasta, zarówno budowa społeczeństwa opartego na wiedzy, jak i dostępność komunikacyjna, która sprzyja przedsiębiorczości.

Zadowolenie Prezydenta Ścigały z podpisania pre-umów.


lub->POBIERZ


W dniu dzisiejszym podpisano również pre-umowy Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO w Krakowie(10), w Nowym Sączu(3) i Oświęcimiu(1). Roman Ciepiela zapytany, dlaczego tak wiele propozycji dotyczących Krakowa znalazło się w dokumencie, a tak niewiele tarnowskich odparł:

Wicemarszałek Ciepiela.


lub->POBIERZ


Mamy nadzieję, że zaplanowane projekty będą realizowane zgodnie z harmonogramem, a powstałe obiekty na terenie PWSZ podniosą standard życia tarnowskich żaków, zaś węzeł komunikacyjny będzie chlubą naszego miasta.

tekst i nagrania: Michał Stańczyk
fot. Michał Stańczyk kontakt: michalstanczyk(at)tarnow.net.pl
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A