1,7 mln zł na ratowanie żab
access_time 2008-02-11 15:36:06
Kolejny, ekologiczny sukces powiatowego samorządu. 1,7 mln zł przyznał EkoFundusz na projekt prowadzony wspólnie z Zespołem Parków Krajobrazowych Pogórza pod nazwą „Ochrona rodzimej fauny i flory oraz zagospodarowanie turystyczne Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki”. Pod tą nazwą kryje się m.in. budowa przepustu dla płazów pod drogą powiatową w Ryglicach, modernizacja stawów, wykonanie infrastruktury turystycznej oraz rewitalizacja zabytkowego parku.

Projekt, który zyskał uznanie EkoFunduszu, ma ograniczyć śmiertelność płazów w czasie ich migracji sezonowej. W Ryglicach pokonują one drogę powiatową do Tarnowa, aby dostać się do znajdujących nieopodal stawów. Szacuje się, że co roku pod kołami pojazdów giną tysiące żab. Po zrealizowaniu projektu ma to się zmienić – wzdłuż dróg ustawione zostaną płotki, które pokierują żaby do tuneli podziemnych a stamtąd wprost od stawów. – Uczniowie ze szkoły podstawowej w Ryglicach próbowali ratować żaby i co roku, w czasie sezonu godowego, przenosili je na drugą stronę drogi. Jednak udało się uchronić tylko część płazów, inne były rozjeżdżane przez samochody – zauważa Agnieszka Jeleń, naczelnik wydziału ochrony środowiska Starostwa Powiatowego w Tarnowie. I dodaje, że przy okazji budowy przepustów wykonane zostaną inne prace. To np. zmodernizowanie pięciu stawów – zostaną oczyszczone, pogłębione, ich dno będzie wyprofilowane a brzegi dodatkowo umocnione. Na jednym powstanie wyspa, do której prowadził będzie mostek z terenów obok Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach. Obok wjazdu na teren zabytkowego, przyszkolnego parku zostanie również wykonana platforma widokowa - powstanie dzięki zasypaniu jednego z wyschniętych stawów. Swój udział w realizacji projekty będzie miał również Powiatowy Zarząd Dróg. Powstanie 110 metrów barierek zabezpieczających biegnących wzdłuż gminnego stawu, udrożnione zostaną rowy wzdłuż drogi gminnej biegnącej obok szkoły podstawowej i wybudowany zostanie odcinek chodnika.

Przedsięwzięcie, które rozpocznie i zakończy się w tym roku, jest możliwe dzięki współpracy wielu instytucji. To – oprócz Starostwa Powiatowego w Tarnowie – również Zespół Parków Krajobrazowych, Urząd Gminy Ryglice, Szkoła Podstawowa oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach.

Ratowanie płazów to kolejna inicjatywa ekologiczna powiatu tarnowskiego. Przypomnę, że za nowatorski w skali kraju program usuwania azbestu i przyczynienie się do poprawy stany środowiska naturalnego, powiat otrzymał niedawno certyfikat „Przyjazny Środowisku” oraz został laureatem nagrody „Polska wolna od azbestu”.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A