V Młodzieżowy Przegląd Twórczości Teatralnej „Spojrzenia” - Skrzyszów - 10-11 marca 2008
access_time 2008-02-11 10:28:08
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie zaprasza do udziału w V Młodzieżowym Przeglądzie Twórczości Teatralnej „Spojrzenia”, który odbędzie się w Skrzyszowie w dniach 10-11 marca 2008.

Celem Przeglądu „Spojrzenia” jest prezentacja amatorskich zespołów teatralnych działających w szkołach, przy parafiach lub w miejscowych ośrodkach kultury – głównie na terenie Małopolski, ale także w innych województwach. Przegląd ma formę konkursu, a zgłoszone propozycje ocenia profesjonalne Jury, które przyznaje nagrody i wyróżnienia oraz honoruje statuetką przechodnią najlepszego instruktora – opiekuna zespołu. Prezentowane przedstawienia mogą mieć dowolna formę sceniczną (spektakl, montaż poetycki, monodram i in.).

Jury Przeglądu przyznaje nagrody i wyróżnienia – które mają charakter finansowy oraz rzeczowy – zespołom, pojedynczym wykonawcom i instruktorom. Do tej pory statuetką „Instruktor Roku” wyróżnieni zostali: Dariusz Krzyżak z Wielkiej Wsi, Ewelina Stępień z Brzeska, Marek Stańczyk z Szynwałdu i Elżbieta Płaneta z Ładnej.

Młodzieżowy Przegląd Twórczości Teatralnej „Spojrzenia” odbył się po raz pierwszy w 2003 roku z inicjatywy Alberta Opolskiego, ówczesnego instruktora GCKiB, i przygotowany został przez Centrum wspólnie z Nieformalną Grupą Młodzieżową „Świetliki”.

W eksplikacji do projektu czytamy: „Tworzenie i odbieranie sztuki jest jednym ze sposobów na kształtowanie umysłowości i emocjonalności młodego człowieka. Szczególne miejsce pośród wielu gałęzi sztuki zajmuje teatr – łączy on bowiem w sobie wszelkie przejawy aktywności twórczej. Dla uczestników jest alternatywnym sposobem zdobywania wiedzy na temat zachowań i sytuacji nieznanych czy też nie do końca zrozumiałych, a przez to źle ocenianych. Nadto uczy rozmawiać. Aby zrealizować choćby mały projekt teatralny, jakim jest etiuda, czyli najbardziej elementarna część spektaklu, potrzebnych jest szereg rozmów, pytań i odpowiedzi, zadawanych innym, a przede wszystkim samemu sobie. Teatr więc uczy otwartości. Sprawia, że człowiek staje się ciekawy świata, przestaje się go bać. Otwiera się na drugiego człowieka i chce z nim rozmawiać. Dialog sprzyja uświadomieniu sobie istnienia różnych punktów widzenia ludzi i ich zachowań w tej samej sytuacji, zależnych od tego, kim są, gdzie się znajdują, jak się czują, co im się przytrafiło, jaki bagaż doświadczeń w sobie noszą”.

Szczegóły Przeglądu można znaleźć na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek (www.gckib.pl). Tam też można pobrać kartę zgłoszenia i zapoznać się z regulaminem V Przeglądu „Spojrzenia”.


Regulamin: ZOBACZ/POBIERZ
Karta zgłoszenia: ZOBACZ/POBIERZ

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A