Dowody osobiste później
access_time 2008-02-06 17:31:42
Co najmniej kilkuset tarnowian nieco później niż planowano otrzyma nowe dowody osobiste. To efekt wydłużenia czasu oczekiwania na przesłanie dokumentów do Tarnowa z Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w Warszawie. Tarnowianie, którzy w najbliższych dniach mieli zgłosić się po odbiór dowodu powinni najpierw skontaktować się telefonicznie z Urzędem, by upewnić się, czy ich dokument dotarł już do miasta.

Tarnowianie, którzy nie zdążyli wymienić dowodu osobistego przed końcem ubiegłego roku – na początku roku było takich osób jeszcze około czterech tysięcy - muszą teraz dłużej czekać na nowy dokument. Do niedawna Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA wytwarzało dowody osobiste w terminie dwóch – trzech tygodni, obecnie termin ten uległ wydłużeniu.

Wszystkie osoby, które mają zgłosić się po odbiór dowodu otrzymują w Urzędzie Miasta Tarnowa informację z numerem telefonu Biura Dowodów Osobistych. Warto przed zgłoszeniem się w magistracie upewnić się telefonicznie, czy dokument dotarł już z Warszawy do Tarnowa, by nie tracić czasu na niepotrzebne wizyty w urzędzie.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A