Zakończony kurs komputerowy dla właścicieli i pracowników Małych i Średnich Przedsiębiorstw
access_time 2008-01-31 15:06:33
30 stycznia zakończył się kurs komputerowy organizowany na terenie Wyższej Szkoły Biznesu- National-Louis University, Wydziału Zamiejscowego w Tarnowie, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006.

Uczestnikami kursu byli pracownicy i właściciele Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP) w przedziale wiekowym pomiędzy 35 a 56 rokiem życia. Zajęcia prowadzone były w formie ćwiczeń ze szczególnym naciskiem na zdobywanie umiejętności praktycznych. Niezbędna wiedza teoretyczna związana z aktualnie wykonywanym ćwiczeniem podawana była stopniowo na każdym spotkaniu. Czas ćwiczeń stanowił 80% całkowitego czasu kursu. Testowane w ramach projektu programy szkoleniowe opracowane w projekcie EQUAL mają za zadanie ułatwić pracownikom i właścicielom Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP) podnoszenie kwalifikacji informatycznych.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A