Zuchowe „Bramy Pamięci” po raz trzeci
access_time 2008-04-21 09:29:49
W środę 23 kwietnia br. odbędzie się III Tarnowski Rajd Zuchowy "Bramy Pamięci", szlakami Miejsc Pamięci Narodowej ziemi tarnowskiej. W tym roku jego trasa wiedzie z Rychwałdu do Łowczówka. Pomysłodawcą i organizatorem rajdu jest podharcmistrzyni Lucyna Szepielak, Komendantka Szczepu Harcerskiego im. Mariana Zaruskiego działającego przy Zespole Szkół Sportowych w Tarnowie-Mościcach.

W programie rajdu znajduje się przemarsz niebieskim szlakiem turystycznym w towarzystwie przewodników PTTK, apel poległych pod pomnikiem żołnierzy z I wojny światowej w Łowczówku, harcerskie ognisko oraz zabawy i gry ruchowe. Na zakończenie nastąpi zawiązanie kręgu przyjaźni oraz rozdanie pamiątkowych dyplomów i słodyczy.

Intencją tej imprezy jest rozbudzenie patriotyzmu u najmłodszych członków ZHP, poznanie historii regionu i piękna jego przyrody oraz zachowania na szlaku turystycznym – mówi phm. Lucyna Szepielak.

W rajdzie weźmie udział blisko 300 uczestników z siedmiu Gromad Zuchowych, jednej z tarnowskich Drużyn Harcerskich oraz czterech klas nauczania zintegrowanego. Największą grupę uczestników stanowią uczniowie Zespołu Szkół Sportowych. Rajd „Bramy Pamięci” jest kolejną inicjatywą tarnowskiego Hufca ZHP im. gen. Józefa Bema skierowana nie tylko do zuchów i harcerzy, ale również dla młodzieży nie zrzeszonej.

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą, liczącą ponad 120 tys. członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce. Od prawie stu lat głównym celem działania Związku jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy, poprzez stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A