III Tarnowski Dzień Niezapominajki
access_time 2008-05-15 15:12:35
Pałac Młodzieży w Tarnowie - Młodzieżowe Centrum Samorządności, przy współudziale Urzędu Miasta Tarnowa oraz Tarnowskiego Centrum Kultury organizuje 19 maja III Tarnowski Dzień Niezapominajki. Święto Polskiej Niezapominajki – to radosna promocja kultury bycia, by przyjaznym być nie tylko dla otaczającej nas przyrody, ale przede wszystkim dla drugiego człowieka – zwłaszcza dla ludzi niepełnosprawnych.

Akcja ma na celu przede wszystkim ocalić od zapomnienia bliskie nam osoby, także przyjaciół – których kochamy, szanujemy i lubimy. Proponujemy by formuła III Tarnowskiego Dnia Niezapominajki, była realizowana jako „Międzyszkolny Gwiaździsty Szlak Niezapominajkowych Serc” - którego meta będzie usytuowana w Amfiteatrze Letnim przy ul. Kopernika. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w tym niezapominajkowym szlaku, zorganizowane grupy uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Szczegóły organizacyjne :

Każda szkoła która zgłosi swoje uczestnictwo w szlaku, bierze aktywny udział w konkursie niezapominajek - prezentując swoje niezapominajki we wszystkich lub wybranych kategoriach :

I. Niezapominajka
Niezapomniane strofy poezji i prozy

Reprezentant szkoły recytuje fragment poezji lub prozy (maksymalny rozmiar tekstu do dwóch stron A4, czcionką min. 10 - 11 pkt.) Autorami tekstów mogą być do wyboru znane i zapomniane osoby np.:. Jan Paweł II, ks. Jan Twardowski, Czesław Miłosz, itp. – albo nieznana wszystkim ale bardzo bliska i ważna osoba dla recytatora np. mama lub tata. Osoba prezentująca tekst po zakończeniu recytacji musi krótko skomentować dlaczego właśnie ten tekst jest dla niej ważny i niezapomniany.

II. Niezapominajka
Niezapomniana piosenka

Reprezentant szkoły prezentuje z podkładem muzycznym (płyta, taśma, gitara) ulubioną i niezapomnianą piosenkę. Można wybrać utwór z repertuaru znanych wykonawców np.: Czesława Niemena, Seweryna Krajewskiego i innych lub z repertuaru piosenek religijnych, patriotycznych, rajdowych, itp. , lub usłyszanych od bliskiej osoby. Osoba śpiewająca piosenkę po zakończeniu prezentacji musi uzasadnić dlaczego właśnie ta piosenka jest dla niej ważna i niezapomniana.

III. Niezapominajka
Niezapomniana twarz

Reprezentant szkoły przynosi do amfiteatru wykonany wcześniej portret twarzy niezapomnianej osoby (malarstwo, grafika, dowolna technika – format A3). Praca może przedstawiać niezapomnianą twarz znanej postaci albo bliskiej osoby. Prace autorów z poszczególnych szkół będą przez cały czas programu wyeksponowane na estradzie. Również w tej konkurencji każdy artysta musi uzasadnić dlaczego właśnie ta twarz jest dla niego ważna i niezapomniana.

Wszystkie prezentacje będzie oceniać jury – Kapituła Tarnowskiej Niezapominajki. W skład Kapituły wejdą wybitni artyści i literaci oraz przedstawiciele Prezydenta miasta Tarnowa. Ważnym elementem punktacji jurorów będzie między innymi ocena pomysłu na prezentację, uzasadnienie wyboru niezapominajki oraz jej siła przesłania dobra do uczestników przybyłych do Amfiteatru. Wszystkie szkoły które zgłoszą swój udział w tym niezapominajkowym spotkaniu otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

W każdej kategorii przewidujemy trzy wyróżnienia:
I. Złota Niezapominajka
II. Srebrna Niezapominajka
III. Błękitna Niezapominajka


W III Tarnowskim Dniu Niezapominajki wystąpią także goście – Joanna Falkowska i Sebastian Malec z I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie - laureaci wielu przeglądów muzycznych, przedstawiając mini recital „ Niezapomniane Piosenki Włosko – Francuskie”

Nasze wspólne spotkanie N I E Z A P O M I N A J K I 2 0 0 8 rozpocznie się 19 maja br. o godzinie 10.00 w Amfiteatrze Letnim w Tarnowie przy ulicy Kopernika 5.

Ze względu na krótki czas realizacji imprezy, prosimy zainteresowane szkoły o telefoniczne potwierdzenie udziału w III Tarnowskim Dniu Niezapominajki wraz z podaniem nazwiska opiekuna – nauczyciela oraz dostarczeniem kart uczestnictwa udziału w poszczególnych kategoriach do dnia 16 maja 2008 roku Pałac Młodzieży, 33-100 Tarnów, ul.Piłsudskiego 24, nr tel. (014) 621 15 41, (014) 622 03 85 (Sekretariat PM).

Na Niezapominajki 2008 zapraszamy do Amfiteatru Letniego zorganizowane grupy młodzieży z poszczególnych klas wraz z opiekunami. Proponujemy radosne kreacje, pomalowane buzie, wstęgi, chorągiewki, itp. oraz bukieciki niezapominajek które np. chłopcy wręczą koleżankom w trakcie prezentacji programu.

Obowiązkowo wszyscy przynosimy ze sobą wiele uśmiechu, radości i życzliwości !

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 605 282 697


Organizatorzy,
Koordynator Młodzieżowego Centrum Samorządności PM mgr Stanisław Olszówka

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A