Stasys Eidrigevicius w Galerii Miejskiej
access_time 2007-12-21 16:35:17
W czwartkowy wieczór po raz pierwszy w Tarnowie, po raz pierwszy w Galerii Miejskiej, gościł artysta o międzynarodowej sławie - gość specjalny wernisażu Stasys Eidrigevicius. Była to również okazja do spotkania przy artystycznym wigilijnym stole.
fot. Michał Stańczyk Stasys Eidrigevicius jest autorem exlibrisów, rysunków, ilustracji książkowych, malarzem, plakacistą, zajmuje się również scenografią, tworzy instalacje. Artysta wystawiał swoje prace nie tylko w krajach europejskich, w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii, ale i na kontynencie azjatyckim, w Japonii, czy amerykańskim - USA.

Prace artysty były nagradzane na międzynarodowych wystawach i konkursach, znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, w Szczecinie, Poznaniu, w Muzeum Plakatu w Wilanowie, British Museum w Londynie, Museum of Modern Art w Nowym Jorku, National Library w Waszyngtonie, Creation Gallery w Tokio, Muzeum Watykańskim w Rzymie.

Artysta pochodzi z Litwy, studiował na ASP w Wilnie, a w 1980 r. przeniósł się do Polski, zamieszkał w Warszawie. W BWA Galerii Miejskiej prezentowano jedną z używanych przez twórcę technik przedstawiania - plakat, jak stwierdził Dyrektor Bogdan Wojtowicz "na dobry początek".

Wernisaż artysty połączony był z Wigilią tarnowskich środowisk twórczych, a gospodarzem wieczoru był duszpasterz środowisk twórczych dyr ks. Tadeusz Bukowski. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: Prezydent Dorota Skrzyniarz, Marszałek Roman Ciepiela, Przewodniczący Rady Miasta Ryszard Żądło, Radni.

fot. Michał StańczykZwyczajem Galerii Miejskiej jest, że władze miasta osobiście witają gości specjalnych. W czwartkowy wieczór Dorota Skrzyniarz na ręce artysty złożyła laudację, której tekst odczytała zebranym. "Z okazji wystawy w Galerii Miejskiej w Tarnowie jestem przekonana, że prezentacja Pańskich prac dostarczy tarnowianom niezwykłych wrażeń. Dziękuję także za wizytę w naszym miescie i spotkanie z publicznością, dla której taki bezpośredni kontakt staje się impulsem do poznawania nowości i obcowania z innym światem sztuki. Po wystawie, której Pan jest autorem, każdy sam podróżować będzie jak po krainie postaci, parafraz i kolorów. Uwiedziony ich urokiem, może nawet nie dostrzec Pana subtelnego prowadzenia za rękę. To co widz znajduje w Pana twórczości, może być spokojem, harmonią albo zastanawiającą konstrukcją. Z całą pewnością oglądający dostrzeże w wystawie to, co pozwoli odpocząć od otaczającego nas zagmatwanego i pędzącego świata. Dziękując za pokazanie nam swoich pasji życia, życzę satysfakcji w pracy, w życiu osobistym."

Podczas wernisażu po raz ostatni w swojej roli wystąpiła Agnieszka Kawa - Dyrektor Wydziału Kultury UM, która od nowego roku będzie sprawować funkcję Dyrektora Mościckiego Centrum Kultury. Dyrektor Wojtowicz podziękował Pani Agnieszce za 5 lat opieki nad wszystkimi instytucjami kultury, wyraził również nadzieję, że na nowym stanowisku pracy "będzie równie pięknie jak tutaj."

Kolejna część spotkania przebiegała w podniosłym nastroju, był czas na składanie życzeń. "Zwyczajem ojców naszych" dyr ks. Tadeusz Bukowski rozpoczął tę część od modlitwy, odczytał fr. Biblii o Narodzeniu Pańskim i złożył płynące z głębi serca życzenia. "Pragnę gorąco życzyć, by każdy z nas z wiarą pasterzy odczytał orędzie Bożej miłości i przyjął je. Pragnę z serca życzyć każdemu z nas, byśmy nawet w ciemności, w mroku nocy, kiedy wszystko idzie nam inaczej, niż gdybyśmy chcieli, gdy przeżywamy tyle niepokojów jutra, gdy wokoło nas tyle jeszcze przypomina stajenkę, byśmy mimo wszystko dostrzegali Boże światło, byśmy gorącym sercem potrafili przemieniać to co zimne, czasem obojętne, nawet nieludzkie, bo On wnosi w nasze życie dar radości, miłości."

Serdeczne życzenia świąteczne złożyli również Dorota Skrzyniarz, Roman Ciepiela, Ryszard Żądło, Bogdan Wojtowicz, po czym uczestnicy wernisażu łamali się opłatkiem, składali sobie życzenia świąteczne, noworoczne. Był również czas na rozmowę z gościem specjalnym wernisażu, wymianę doświadczeń.

tekst: Michał Stańczyk
fot. Michał Stańczyk kontakt: michalstanczyk(at)tarnow.net.pl
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A