Betlejemskie Światło Pokoju „stawiajmy wyzwania – świećmy przykładem” po raz kolejny zabłyśnie w Tarnowie
access_time 2007-12-18 13:01:20
Betlejemskie Światło Pokoju, niesione harcerską sztafetą przez całą Polskę, przybędzie do Tarnowa. W najbliższą środę tj. jutro, 19 grudnia 2007 r. na tarnowskim Rynku o godzinie 15.00 harcerze z Hufca ZHP im. Gen. J. Bema w Tarnowie dokonają uroczystego przekazania Światła mieszkańcom Tarnowa.

W niedzielę 16 grudnia 2007 r. o godzinie 10.00 Betlejemskie Światło Pokoju, przywiezione przez skautów słowackich, przekroczyło granicę Polski. Na Łysej Polanie w Tatrach odebrali je harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego. W ten sposób Betlejemskie Światło Pokoju rozpoczęło swoją wędrówkę po kraju. Przekazywane z rąk do rąk przez harcerki i harcerzy dotrze do wszystkich potrzebujących, do rodzin, szkół, szpitali, kościołów, mediów. Podobnie, jak w latach ubiegłych, zostanie przekazane Prezydentowi RP, Premierowi, Marszałkom Sejmu i Senatu oraz do wielu urzędów, instytucji i innych przyjaciół harcerstwa.

Tarnowscy harcerze włączyli się do sztafety już 16 grudnia, odbierając Światło w Krakowie z rąk Naczelniczki ZHP, hm Małgorzaty Sinicy. - Być lepszym niż się jest - namawiam Was do tego, bo to droga pełna radości i satysfakcji. Każdy z nas może sam stać się Betlejemskim Światłem Pokoju – takimi słowami Naczelniczka ZHP zakończyła apel do harcerek i harcerzy.

Mamy nadzieje, że jak co roku tarnowianie będą licznie uczestniczyli w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju. Chcielibyśmy aby przesłanie miłości, jedności, miłosierdzia i współpracy jakie Ono niesie, było obecne w sercach wszystkich nie tylko w tym świątecznym okresie, ale aby Światło zagościło tam na stałe – mówi komendant hufca, phm. Maksym Pękosz.

Dodatkowo każdy kto nie będzie mógł wziąć udziału w oficjalnym przekazaniu Światełka na tarnowskim Rynku, będzie mógł je odebrać w Komendzie Hufca przy ul. Konarskiego 17 gdzie w dniach 18-20 grudnia w godzinach 16.00-18.00 harcerze będą pełnili specjalne dyżury.

Betlejemskie Światło Pokoju przybywa do Polski po raz siedemnasty. Akcja "Betlejemskie Światło Pokoju" została zorganizowana po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF wśród grona dzieci działających charytatywnie, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło jest transportowane do Wiednia za pośrednictwem austriackich linii lotniczych.

Na około tydzień przed świętami Bożego Narodzenia w Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. Związek Harcerstwa Polskiego odbiera Światło na przejściu granicznym na Łysej Polanie w Tatrach. Stąd Światło wędruje do harcerskiego ośrodka „Głodówka”, gdzie po mszy świętej w kapliczce przekazane zostaje dalej – przez Kraków, Jasną Górę rozprzestrzenia się po całej Polsce, aby trafić za pomocą rąk harcerek i harcerzy do wszystkich, którym bliskie jest przesłanie Betlejemskiego Światała Pokoju. Zgodnie z zasadą skautowej sztafety, Betlejemskie Światło Pokoju przekazywane jest przez ZHP skautom z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji.

Przesłanie, które towarzyszy w tym roku wędrówce Światła, brzmi: Betlejemskie Światło Pokoju „Stawiajmy wyzwania – świećmy przykładem”. Tegoroczne Światło Betlejemskie będzie dla nas – harcerzy, zobowiązaniem do stawiania wyzwań. Do stawiania wyzwań sobie samej, sobie samemu. Bo to właśnie jest sensem naszej harcerskiej drogi. W jego duchu pragniemy kuć nasze charaktery tak, by niezależnie od zewnętrznych okoliczności były dla otoczenia źródłem wsparcia, mocy, wiary. Altruizmu, pogody ducha i odwagi do życia w prawdzie. Żeby realizować nasze marzenia – nawet te najbardziej śmiałe. Żeby szukać swojej własnej, indywidualnej drogi do pełni człowieczeństwa, a wraz nim służby Bogu, bliźnim i Polsce.


Info: dh Cezary Przęczek, rzecznik prasowy Komendy Hufca ZHP im. gen. J. Bema w Tarnowie

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A