O Wyborach 2007
access_time 2007-10-13 11:13:12
Główne zasady ordynacji wyborczej w wyborach do Sejmu i do Senatu.Do Sejmu

Kraj podzielony jest na 41 okręgów wyborczych, a w każdym z nich wybiera się od kilku do kilkunastu posłów. Komitety wyborcze muszą rejestrować listy kandydatów w komisjach okręgowych, aby tego dokonać, powinny zabrać co najmniej 5 tys. podpisów pod każdą z list. Jeżeli komitety wyborcze zbiorą po 5 tys. takich podpisów przynamniej w 21 okręgach /a więc większości/, rejestracja list w pozostałych okręgach następuje automatycznie. Kolejność nazwisk na listach ustalają komitety wyborcze. Głosować można tylko na jedną listę okręgową i na jednego kandydata z tej listy. Głosowanie odbywa się przez postawienie krzyżyka po lewej stronie obok wybranego nazwiska z listy. Wtedy jest to ważny głos na wybraną listę partyjną oraz na konkretnego kandydata z tej listy. Jeżeli ktoś zaznaczy więcej, niż jedno nazwisko na partyjnej liście kandydatów, to głos zachowuje ważność i traktowany jest jak głos na tę konkretną listę partyjną, ale uważa się, że wyborca nie wskazał faworyta na tej liście i głos pada automatycznie na pierwszego na liście kandydata. Jeżeli jednak zaznaczy się kilku kandydatów, ale z różnych list, to głos taki jest nieważny.

Potem komisje wyborcze obliczają liczbę mandatów poselskich, jakie przypadają w wyniku głosowania na dany komitet wyborczy. Robi się to w następujący sposób: liczbę ważnych głosów oddanych na każdą listę w okręgu dzieli się kolejno przez 1.4, 3, 5, 7 i dalsze liczby nieparzyste, każdej liście przyznaje się tyle mandatów, ile spośród ustalonych powyżej ilorazów przypada tej liście ilorazów największych. Jest to zasada proporcjonalności. Niemniej, do Sejmu wejdą tylko kandydaci tych komitetów, które w skali całego kraju, przekroczą próg 5 proc. wszystkich oddanych głosów.

Do Senatu

Senatorowie są wybierani w 40 okręgach wyborczych. W każdym okręgu wybiera się od 2 do 4 senatorów na zasadzie większościowej. Każdy komitet wyborczy senatora musi zebrać co najmniej 3 tys. podpisów Na liście kandydatów można postawić krzyżyk przy tylu nazwiskach, ile przypada miejsc w Senacie z danego okręgu / czyli od 2 do 4/. Można zaznaczyć mniej nazwisk, niż wynosi liczba mandatów z okręgu, ale nie wolno więcej, gdyż wtedy traktuje się taki głos za formalnie ważny, ale „z nieważnymi nazwiskami”, czyli praktycznie nieważny. Do Senatu z danego okręgu wejdą ci kandydaci, którzy zbiorą najwięcej głosów. Żadne progi wyborcze nie są tutaj przewidziane.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A