Jak głosować?
access_time 2007-10-13 11:06:23JAK GŁOSOWAĆ? 10 PROSTYCH KROKÓW:

1) Koniecznie zabierz ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

2) Weź ze sobą też coś do pisania np. długopis.

3) Pamiętaj, że lokale wyborcze będą czynne 21 października w godzinach 6.00-20.00.

4) Przed przystąpieniem do głosowania okaż obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający weryfikację Twojej tożsamości.

5) Komisja ustali, czy jesteś uprawniony do głosowania w tym obwodzie - sprawdzając, czy jesteś ujęty w spisie wyborców.

6) Następnie, otrzymujesz kartę do głosowania, co potwierdzasz podpisem we wskazanej rubryce spisu.

7) Po otrzymaniu karty do głosowania udajesz się do miejsca zapewniającego tajność głosowania, znajdującego w lokalu wyborczym.

8) Jeżeli wybrałeś już swojego kandydata - nie zapomnij jego nazwiska i numeru listy. Dobrym rozwiązaniem będzie zapisanie tych informacji na kartce - ułatwi Ci to znalezienie ich na karcie do głosowania.

9) Wypełnioną kartę do głosowania wrzucasz do urny.JAK GŁOSOWAĆ ZA GRANICĄ:

1) Wybory dla obywateli polskich przebywających za granicą odbędą się w 204 obwodowych komisjach wyborczych, o lokalizacjach których powiadamia odpowiedni konsul.

2) Prawo głosowania ma każdy, pełnoletni obywatel polski.

3) Warunkiem głosowania jest posiadanie ważnego polskiego paszportu lub polskiego dowodu osobistego (w przypadku przebywania w państwie członkowskim UE).

4) Jeśli obywatel nie posiada zaświadczenia o prawie do głosowania, to musi osobiście zgłosić się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy (zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 5 niu przed dniem wyborów). Zgłoszenie do spisu wyborców można wnieść do konsula ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub e-mailem. Zgłoszenie powinno zawierać: - nazwisko i imiona,
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- miejsce zamieszkania (pobytu) wyborcy,
- numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego (w przypadku przebywania w państwie członkowskim Unii Europejskiej)oraz miejsce i datę jego wydania, a także numer PESEL, jeśli wyborca go posiada.

5) Należy koniecznie podać, w której obwodowej komisji wyborczej chce się oddać głos.

6) Obywatele polscy mieszkający na stałe za granicą, którzy w czasie wyborów będa w kraju mogą głosować! Wystarczy, że w dniu wyborów okażą obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport (ale nie dowód osobisty) oraz dokumentują, że stale zamieszkują za granicą.

7) Lokale wyborcze są otwarte między godziną 6.00 a 20.00 czasu miejscowego.Na podstawie: www.glosujmy.org

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A