Potrzebne upoważnienie do kierowania nie swoim autem
access_time 2007-11-21 09:50:22
Od 10 października obowiązują w Polsce nowe przepisy dotyczące poruszania się po drogach samochodami zarejestrowanymi za granicą. Kierowca takiego samochodu – jeśli jego dane nie widnieją w dowodzie rejestracyjnym – musi mieć przy sobie upoważnienie do korzystania z pojazdu.

Od 10 października policjant może żądać od kierowcy auta zarejestrowanego za granicą upoważnienia od właściciela. Obowiązek posiadania upoważnienia odnosi się do osoby, która uczestnicząc w ruchu drogowym na terytorium Polski, kieruje pojazdem zarejestrowanym za granicą i nie jest wymieniona w dowodzie rejestracyjnym tego pojazdu jako jego właściciel czy posiadacz.

Kierowcy skarżą się, że nic nie wiedzieli o nowym obowiązku. Policja jednak uspokaja, iż w ciągu miesiąca nie odnotowała sygnałów, by nowy wymóg, który pojawił się w naszym kodeksie drogowym za sprawą przepisów unijnych, stanowił większy problem.

Wystarczającym dokumentem jest upoważnienie sporządzone przez właściciela pojazdu w formie pisemnej – ten dokument nie wymaga form szczególnych. Może być napisany odręcznie. Czasem, jak pokazuje praktyka, jest to jednak problem. Np. wówczas, gdy właściciel auta od dawna przebywa za granicą i kontakt z nim jest utrudniony. Niebawem kierowców czekają jeszcze inne zmiany. Tym razem dotyczyć one będą rejestracji aut sprowadzonych z innych krajów Unii Europejskiej.

Od 25 grudnia do wniosku o rejestrację pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego UE nowy właściciel samochodu będzie zobowiązany przedłożyć dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli samochód był już zarejestrowany.

Od grudnia wydziały komunikacji w takim wypadku nie będą uznawały innych niż dowód rejestracyjny dokumentów stwierdzających rejestrację pojazdu. Do postępowań wszczętych, a do tego czasu nie zakończonych, stosowane będą stare przepisy.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A