W Małopolsce zmiany transportowe
access_time 2007-07-20 11:33:47
Zapowiadają się zmiany w organizacji ruchu kolejowego i kołowego w Małopolsce. Trwają rozmowy w sprawie wznowienia kursów na trasie kolejowej Tarnów-Szczucin. Modernizacji ma być poddana "Zakopianka".


Władze samorządowe Dąbrowy Tarnowskiej dążą do przywrócenia ruchu kolejowego na trasie Tarnów-Szczucin. Wznowienie to ze strony PKP miałaby się odbyć na zasadzie bezpłatnego oddania w użytkowanie rzeczonej linii torowej. Jak mówi Marek Minorczyk, Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, "Wniosek o przejęcie trasy do Szczucina został już złożony do PKP; nie wiadomo jednak jak dużo czasu zajmie jego rozpatrywanie. Sprawę przyspieszyłoby wejście w życie planowanej już ustawy, dającej samorządom terytorialnym kontrolę nad liniami regionalnymi". Wiadomo, że w inwestycji koszty współdzieliłyby również Gmina Tarnów oraz Gmina Żabno. Wszystkie gminy w porozumieniu wyznaczyłyby prywatnego dzierżawcę, który zaaranżowałby ruch torowy najprawdopodobniej z wykorzystaniem szynobusów.

Tymczasem część "Szczucinki" została ujęta również w planach Sejmiku Województwa Małopolskiego. Część radnych, w tym Jacek Pilch, do niedawna przewodniczący Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą, uważa, że przy okazji planowanej modernizacji mostu na Wiśle w Borusowej warto pokusić się o rozbudowę obiektu do tego stopnia, aby pomieściła również tory kolejowe. Wykorzystana część "Szczucinki" wraz z dobudowanym odcinkiem do Borusowej stanowiłaby najkrótsze połączenie kolejowe z województwem świętokrzyskim, które współuczestniczyłoby w tej inwestycji poprzez doprowadzenie torów do tego miejsca. Powstanie zapowiadanej trasy skróciłoby podróż z Warszawy o około 130 km., skróceniu mogłoby też ulec połączenie z Lublinem.
Jeśli założenie to zostanie zrealizowane, istnieją dwa dyskutowane warianty poprowadzenia linii. Zgodnie z pierwszym nowe tory zostaną dobudowane od Dąbrowy Tarnowskiej, drugi z nich zakłada jednak, że linia w kierunku Borusowej będzie miała swój początek już w Gminie Żabno, a co za tym idzie ominie Dąbrowę Tarnowską.

"Szczucikna", zamknięta w roku 2000, była niezwykle mocnym filarem zapewniającym płynność ruchu pomiędzy naszym miastem i Powiślem. Zastępujące ją obecnie połączenia drogowe realizowane przez PKS i prywatnych przewoźników nie są wystarczające.


Zmiany zapowiadają się również w dojeździe w okolice największych polskich gór. Nie od dziś wiadomo, że "Zakopianka" na niektórych fragmentach nie spełnia oczekiwań podróżnych. Sprawa ta była jedną z poruszanych na srodowym spotkaniu w Szaflarach, w którym udział wzięli m.in. Wojewoda Małopolski Maciej Klima, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Elżbieta Gabryś oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa MUW Jerzy Wertz.

Omawiane były plany udoskonalenia komunikacji w kierunku Zakopanego. Jedna z koncepcji rozwiązania tego problemu zakłada modernizację i rozbudowę "Zakopianki" na odcinku od Szaflar do stolicy polskich Tatr. Mieszkańcy tamtych terenów obawiają się jednak wykupu ziem pod planowaną budowę. Jak można się domyslać, nie są pewni, czy otrzymają za swoje grunty - bardzo drogie w tamtych okolicach - odpowiednią cenę.
Druga koncepcja polepszenia komunikacji zakłada poprawę jakości alternatywnych dróg prowadzących do Zakopanego.

Kiedy już zostanie wypracowana spójna koncepcja poprawienia jakości komunikacji na Podhalu, postulaty te - zgodnie z sugestią Wojewody Małopolskiego Macieja Klimy - zostaną przewstawione w Ministerstwie Transportu.


Na usprawnieniu komunikacji i polepszeniu jej warunków zależy chyba wszystkim i to szczególnie w obliczu zbliżającego się nieubłaganie Euro 2012. Transport jednak zawsze przekłada się na pieniądze. Jeśli plany związane z kolejowym połączeniem województw małopolskiego i świętokrzyskiego przez Borusową zostaną zrealizowane, na trasie z północy na południe Polski, a w przyszłości może i dalej, na pułudnie Europy zostanie pominięty Kraków. A należy pamiętać, że w Sejmiku Województwa Małopolskiego obecnie wiele zależy od reprezentantów tego miasta.

Tomasz Budzik

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A