Amatorskie Zawody Kartingowe
access_time 2007-08-29 14:02:28
Już w sobotę 1.09.2007r. na torze kartingowym "Speed Race" przy Centrum Handlowym ECHO. Ze względu na panujące dziś warunki atmosferyczne zawody przeniesiono na niedzielę 2.09.
Już w najbliższą sobotę, 1 września 2007 roku o godz. 10.30 odbędą się Zawody Kartingowe.
%%br%%
Jak zapowiadają Organizatorzy, będą to kolejne zawody kartingowe w Tarnowie propagujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym pod hasłem "Przez zabawę do bezpieczeństwa", czyli impreza o charakterze szkoleniowo-rekreacyjnym, łącząca tematykę bezpieczeństwa z dobrą zabawą i pasjonującą rywalizacją z wykorzystaniem gokartów.
Celem imprezy jest doskonalenie umiejętności i techniki jazdy, popularyzacja sportu kartingowego i rozwój sportowych talentów, rozwijanie kultury poruszania się i bezpiecznego zachowania na drodze, popularyzacja aktywnych form wypoczynku, integracja środowiska akademickiego z uczniowskim.
%%br%%
Organizatorzy i partnerzy:
- Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Miasta Tarnowa "LELIWA",
- K-TEAM Tarnów,
- Centrum Handlowe ECHO w Tarnowie,
- MBM - Serwis ogumienia,
- Bahlsen,
- Dodoni,
- Dellarte,
- Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie,
%%br%%
Program zawodów:
9:30 - otwarcie biura zawodów i przyjmowanie oficjalnych zgłoszeń,
10:15 - odprawa techniczna zawodników,
10:30 - planowany start kategorii młodzik,
11:30 - planowany start kategorii junior,
13:00 - planowany start kategorii open,
14:30 - oficjalne wyniki - zakończenie.
%%br%%
Podział na klasy:
- młodzik (7 - 12 lat)
- junior (13 - 18 lat)
- kobiet
- open
%%br%%
Uczestnicy:
Do startu dopuszczone będą osoby w wieku od 7 lat (uczestnicy poniżej 16 roku życia mogą brać udział w zawodach wyłącznie za zgodą swoich opiekunów). Każdy uczestnik może startować tylko w jednej klasie zawodów.
%%br%%
Nagrody:
Za pierwsze, drugie, trzecie miejsce: statuetki i nagrody rzeczowe. Każdy zawodnik za udział otrzymuje upominki wg stanu posiadania Organizatorów.
%%br%%
Klasyfikacja:
Uczestnicy będą mogli wykonać przejazd zapoznawczy po wytyczonej trasie, przy czym każdemu uczestnikowi przysługuje tylko jeden przejazd. Każdy etap zostanie pokonany wcześniej przez Organizatora w celu zapoznania się uczestników z trasą. Na jeden etap składać się może kilka prób wyznaczonych przez Organizatora. Z wyjątkiem zdarzeń losowych uznanych przez zespół sędziowski, każdemu zawodnikowi przysługuje tylko jeden przejazd podczas próby, który wliczany jest do klasyfikacji zawodów. Próba składać się będzie z jednego przejazdu trzech okrążeń toru. Każdy uczestnik, który dotknie oponę lub spowoduje jej przemieszczenie, zostanie ukarany odpowiednią liczbą punktów karnych, które później zostaną zamienione na sekundy. Czas każdego z uczestników, który otrzyma punkty karne wzrośnie odpowiednio: ( za jeden punkt karny przyznawane będzie 0,5 sekundy)
-         dotknięcie opony - 2 p. k.
-         spowodowanie przemieszczenia opony - 3 p. k.
-         przekroczenie wyznaczonej strefy zatrzymania - 1 p. k.
Zawodnik, który opuści tor (wjedzie na opony) zostanie wykluczony. Do klasyfikacji zawodów będzie brany pod uwagę najlepszy czas przejazdu.
%%br%%
Zespół sędziowski:
Podczas zawodów będzie obecny zespół sędziów, wyznaczony przez Organizatora. Od decyzji podjętych przez zespół sędziowski nie przysługuje odwołanie.
%%br%%
Szczegóły na stronie: www.gokarty.is.net.pl
%%br%%
WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A